اهداف و برنامه ها 


هدف بلند مدت
  • ارتقاء توانمندی فرهنگی دانشجویان _ اساتید و کارکنان

راهبرد
  • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه مدیریت امور فرهنگی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی فرهنگی برنامه‌های دانشکده را بر عهده دارد و تشکیل ستاد هماهنگی برگزاری برنامه‌های فرهنگی دانشکده بر عهده این مدیریت است. ایجاد ارتباط و همكاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشکده ها .

 ارتباطات فرهنگی


  • بررسی مسائل و اولویت‌های اصلی امور فرهنگی  در سطح دانشکده
  • ارتباط با مجموعه افراد و نهادهای برجسته داخل و خارج از دانشکده  به منظور برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی در امور فرهنگی
  • برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر کارگاه‌ها، نشست‌ها و سخنرانی‌های آموزشی، معرفتی، فرهنگی و جتماعی به تفکیک دانشجویان، کارکنان و اساتید 
 یادمان‌های فرهنگی


  • هماهنگی و برگزاری یادواره‌های مذهبی و فرهنگی
  • برگزاری ادعیه و مراسم مذهبی
  • فضاسازی فرهنگی دانشگاه در مناسبت‌های ملی و مذهبی
  • همکاری با تشکل‌ها و هیأت‌های مذهبی