مدیریت امور دانشجویی


    کارکنان      

   

امور تغذیه    

   

امورتربیت بدنی

   

  امور خوابگاه ها 

 

 

 

 

 

 

 

   آئین نامه ها و دستور العمل ها  

 

   فرم های دانشجویی  

 

 صندوق دانشجویی

 

مقررات انضباطی

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموختگان
 اهداف و برنامه‌ها
هدف بلند مدت
 • افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات رفاهی

راهبرد
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه معاونت دانشجویی


برنامه‌ها
 • ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبت‌ نام دانشجویان جدید الورود
 • ارائه وامها و تسهيلات دانشجويي از محل صندوق رفاه  شامل (وام تحصیلی، وام ضروري، وديعه مسكن، وام مسکن ، وام عتبات ، وام تحصیلی دانشجویان ممتاز ،  وام شهریه )
 • تامین و پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی برای دانشجویان متقاضی
 • تهیه کارت ورود به بالین دانشجویان
 • بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده در بخش دانش‌آموختگان
 • معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به صندوق رفاه دانشجویان جهت تسویه حساب
 • اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی و ساماندهی امور مربوطه در دو بخش مجردی و متاهلی (اسکان، نظارت)
 • اسکان دانشجویان میهمان در خوابگاه‌های دانشجویی
 • بهبود شاخص‌های مربوط به خوابگاه‌های دانشجویی
 • بهبود شاخص‌های مربوط به سلامت و تازگی مواد غذایی
 • ارتقاء شاخص‌های مربوط به نحوه سرو غذا
 • نظارت بر اداره تغذیه و مراکز رفاهی
 • ارتقا آگاهی دانشجویان در خصوص الگوی صحیح تغذیه با توزیع بروشورها و پوسترهای مربوطه خصوصاً در تابستان و ماه مبارک رمضان
 • توسعه رزرو اینترنتی غذا از طریق سامانه اتوماسیون تغذیه
 • معرفی دانشجویان بی بضاعت جهت بهبود شرایط ایشان به صندوق قرض الحسنه دانشجویی
 • تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق جذب حمایت‌های مالی سایر مؤسسات
 • تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی
 • پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی.