مدیریت امور دانشجویی


    کارکنان      

   

امور تغذیه    

   

امورتربیت بدنی

   

  امور خوابگاه ها 

 

 

 

 

 

 

 

   آئین نامه ها و دستور العمل ها  

 

   فرم های دانشجویی  

 

 صندوق دانشجویی

 

مقررات انضباطی

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموختگان
 اهداف و برنامه‌ها
 
هدف بلند مدت
افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات رفاهی

راهبرد:
بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه معاونت دانشجویی

برنامه ها:
• ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبت‌ نام دانشجویان جدید الورود
• ارائه وامها و تسهيلات دانشجويي از محل صندوق رفاه  شامل (وام تحصیلی، وام ضروري، وديعه مسكن، وام مسکن ، وام عتبات ، وام تحصیلی دانشجویان ممتاز ،  وام شهریه )
• تامین و پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی برای دانشجویان متقاضی
• بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده در بخش دانش‌آموختگان
• معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به صندوق رفاه دانشجویان جهت تسویه حساب
• اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی و ساماندهی امور مربوطه در دو بخش مجردی و متاهلی (اسکان، نظارت)
• اسکان دانشجویان میهمان در خوابگاه‌های دانشجویی
• بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و  بهداشت محیط
• نظارت بر حسن اداره سلف سرویس
• نظارت بر اداره تغذیه و مراکز رفاهی
• توسعه رزرو اینترنتی غذا از طریق سامانه اتوماسیون تغذیه
• معرفی دانشجویان بی بضاعت جهت بهبود شرایط ایشان به صندوق قرض الحسنه دانشجویی
• تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق جذب حمایت‌های مالی سایر مؤسسات
• تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی
• پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی
• همکاری و هماهنگی در اجرای مسابقات مختلف ورزشی دانشجویی و کارکنان در سطح دانشکده و دانشگاه