فرزانه یوسفی                                                                                           تاریخ آخرین اصلاح : 22/4/87

                                                                                                      

مشخصات فردي

 

مرتبه دانشگاهي : عضو هیات علمی

گروه آموزشي : گروه بهداشت

سال تولد:

fyoussefi@sina.tums.ac.ir  پست الكترونيك :

تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    

 

نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 

 

 

سوابق تحصيلي

 

 • کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت، دانشگاه تهران، 1369
 • کارشناسی، بهداشت عمومی، دانشگاه مشهد، 1367

 

پايان نامه هاي گذرانده شده

 

 • کارشناسی ارشد، بررسی شاخص DMFT در گروههای سنی مختلف (6-5، 15-12؛ 44-35) سال در استان زنجان استاد راهنما آقای دکتر مهدی یزدی، اساتید مشاور خانم دکتر فروغ شفیعی و خانم  دکتر فرشته مجلسی

 

سمت هاي اجرايي

 

 • معاون دبیرستان 1362-1361
 • ریاست دبیرستان 1363-1362
 • ناظر برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد – دکتری – جامع پزشکی – پره انترنی - انترنی - MPH – رزیدنتی1376-1369
 • مدیر اجرایی طرح سوالات تحصیلات تکمیلی1376-1369
 • کارشناس ارشد تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (کمیته علوم پایه) 1376-1369
 • عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی ا ز سال 1370 تاکنون
 • عضو کمیته طرح سوالات بهداشت آزمون کارشناسی ارشد پرستاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1374
 • عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1380-1378
 • مسئول امور بالینی گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1384-1378
 • عضو کمیته اجرایی – همایش مواجهه با بلایای طبیعی (زلزله) ایران – تهران سال 1381
 • مدیر اجرایی مجله حیات از سال 1381 تا 1386
 • عضو کمیته تغذیه (اصلاح شیوه های زندگی در زمینه تغذیه) پایگاه تحقیقات جمعیتی 1382-1381
 • جانشین موقت مدیر گروه بهداشت 1382
 • عضو پایگاه مشاوره و راهنمایی پرستاری در هفته پرستار 1382
 • دبیر کمیته اجرایی غرفه پژوهش پرستاری (هفته پژوهش) در موزه ملی سال 1382
 • مدیر هماهنگی کلیه پانل های برنامه ریزی همایش سراسری پرستاری ایران سال 1400، افقها و چالش ها سال 1382
 • عضو کمیته اجرایی همایش سراسری پرستاری ایران سال 1400، افقها و چالش ها سال 1382
 • دبیر کمیته اجرایی غرفه پژوهش پرستاری (هفته پژوهش) در موزه ملی سال 1383
 • دبیر کمیته اجرایی غرفه پژوهش پرستاری (هفته پژوهش) در موزه ملی سال 1384
 • عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  از سال 1384 تاکنون
 • عضو هیئت رئیسه  کنگره جراحی عروق و دیابت بیمارستان سینا سال 1386
 • عضو کمیته اجرایی کنگره بررسی مقالات کیفی  دانشکده توانبخشی 1386

 

عضويت در مجامع علمی- حرفه ای

 

 • عضو شورای برنامه ریزی و بازنویسی کتب درسی بهداشت و بیماریها، رشته کودکیاری فنی و حرفه ای،1370-1368
 • عضو شورای برنامه ریزی و بازنویسی کتب تغذیه رشته کودکیاری،1372
 • عضو کمیته انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر از سال 1378 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی گروه، 1380-1378
 • عضو کمیته تغذیه پایگاه تحقیقات جمعیتی ،1382-1381
 • عضو پایگاه مشاوره و راهنمایی پرستاری در هفته پژوهش،1382
 • عضو کمیته علمی همایش پرستاری ایران سال 1400، افق ها و چالش ها ، 1383
 • عضو کمیته علمی پرستاری سیزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرم سیری ایران، 1383
 • عضو شورای پژوهشی گروه 1384-1382
 • عضو کمیته علمی کنگره جراحی عروق و دیابت بیمارستان سینا سال 1386

 

جوايز و گرانت ها

 

 • رتبه سوم تألیف کتب بهداشت (به همراهی گروه) در اولین جشنواره ابن سینا سال 1378

 

راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي

 

 • بررسی مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت همسران مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران در سال 75 ، خانم فرشته ایر مرادی ، کارشناسی ارشد ، استاد ناظر
 • بررسی نحوه بکارگیری روشهای محافظتی در مقابل بیمار ایدز در انجام تزریقات توسط پرستاران شاغل بخش های اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران ، خانم نوبهاری ، کارشناسی ارشد، استاد ناظر
 • بررسی عوامل موثر بر خودپنداری کودکان خیابانی سنین 12-6 سال مراجعه کننده به فرهنگسرای خواجوی کرمانی تهران، خانم شهرزاد پاشایی پور، کارشناسی ارشد ، استاد مشاور دوم
 • بررسی ارتباط رفتارهای تغذیه ای و فعالیت فیزیکی نوجوانان با درک آنان از شیوه زندگی والدین در مدارس راهنمایی دخترانه مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1384 ، خانم معصومه شاکری، کارشناسی ارشد ، استاد مشاور

 

طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب

 

 • بررسی شاخص DMFT در گروههای سنی مختلف (6-5، 15-12؛ 44-35) سال در استان زنجان، به اتمام رسیده، مجری
 • بررسی نوع تغذیه دانش آموزان مدارس ابتدایی در پنج منطقه جنوب تهران، به اتمام رسیده، همکار اصلی
 • ارزیابی درون دانش آموختگان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تهران، به اتمام رسیده، همکار اصلی
 • بررسی ارتباط رفتارهای تغذیه ای و فعالیت فیزیکی نوجوانان با درک آنان از شیوه زندگی والدین در مدارس راهنمایی دخترانه مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، به اتمام رسیده، همکار اصلی
 • بررسی مقایسه رفتار کودکان 7 تا 12 سال شاغلین گروه پرستاران با نوبت کاری مختلف از دیدگاه والدین و معلمین در بیمارستان های شهر تهران، در دست اجرا، همکار اصلی

 

ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر

 

 • بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، بیماریهای عفونی ناشی از زباله های بیمارستانی ، ایران، تهران، 1380
 • یازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرا ن ، واکسیناسیون ، ایران ، تهران ، 1381، سخنرانی
 • یازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، زباله های عفونی بیمارستانی ، ایران ، تهران ، 1381، سخنرانی
 • دومین کنگره بین المللی بهداشت و درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه ، شیوع بیماریهای انگلی بعد از زلزله ، ایران ، تهران ،1383 ، ارائه پوستر
 • همایش منطقه ای دیابت ، سبک زندگی بیماران دیابتی ، ایران ،آستارا ،1383، ارائه پوستر
 • سیزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ، واکسیناسیون در سفر ، ایران ،تهران ،1383 ، سخنرانی
 • دومین کنگره بین المللی دیابت هند ،  بررسی سبک زندگی بیماران دیابتی و غیردیابتی،هند ،1384، ارائه پوستر
 • اولین کنگره بین المللی دیابت چاقی و پرفشاری ، دیابت پرفشاری چاقی ، آلمان ،1385 ، ارائه پوستر
 • دومین کنگره بین المللی آسیایی زنان و مامایی و نازایی ،  بررسی شیوع افسردگی در زنان باردار و 6 ماه پس از زایمان ، چین ، 1386 ، ارائه پوستر
 • سومین همایش کشوری پرستاری ایدز و جامعه  ، بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان در ارتباط با بیماری ایدز قبل و بعد از آموزش ، ایران ، تهران ،1386 ،سخنرانی
 • همایش سراسری پرستاری ایران سال 1400، افقها و چالش ها ،  کنترل و مدیریت زباله های بیمارستانی ، ایران ،تهران ،1383 ، ارائه پوستر
 • سمینار آموزشی، درمان های تسکینی در سرطان ها ، ایران ،تهران ،1384، سخنرانی

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي

 

 • بررسی شاخص DMFT در گروههای سنی مختلف (6-5، 15-12؛ 44-35) سال در استان زنجان ، مجله حیات ،شماره 11، سال 1379
 • کمبود فقر آهن در کودکان ، فصلنامه شیر مادر ، سال 1379
 • زلزله چیست؟، ماهنامه آموزشی – خبری دانشکده پرستاری و مامایی تهران ، سال 1381
 • جاده ایمن (بدون تصادف) ، ماهنامه آموزشی – خبری دانشکده پرستاری و مامایی تهران  ،شماره 36 ، سال 1383
 • سالمترین رژیم غذایی، ماهنامه آموزشی – خبری دانشکده پرستاری و مامایی تهران  ، شماره 39 ،سال 1383
 •  بررسی ارتباط رفتارهای تغذیه ای و فعالیت فیزیکی نوجوانان با درک آنان از شیوه زندگی والدین ، مجله حیات ، شماره 3 ،  سال 1386  

 

كتابها

 

·        بهداشت فردی،تهران ،  انتشارات مدرسه ، 1372 (5 بار تجدید چاپ – چاپ آخر 1385)

·        پرستاری بهداشت جامعه 3 (محیط) ،تهران،  انتشارات امید، 1376

·        بهداشت جامعه 1 (جلد اول) ،تهران ،  انتشارات امید، 1378

 • بهداشت جامعه 1 (جلد دوم) ، تهران،  انتشارات امید ، 1378

  

علایق پژوهشی

 

 • بررسی شیوع اعتیاد
 •  مباحث مرتبط با سلامت مادران و کودکان
 • كيفيت زندگي
 • بهداشت خانواده