فهرست اعضای هیأت علمی 

 
دکتر الهام ابراهیمی 

دکتر مریم اسماعیلی

دکتر حرمت سادات امامزاده قاسمي

دکتر نسیم امینایی چترودی

دکتر معصومه ايماني پور

دکتر جمال الدین بگجانی

دکتر زهرا بهبودی مقدم

دکتر فاطمه بهرام نژاد

دکتر شهرزاد پاشایی پور

دکتر بتول پورابولی

دکتر سریه پورتقی

دکتر فريبا تباري


دکتر محمد علي چراغي

دکتر فاطمه حاجی بابایی


دکتر مرضیه حسن پور

دکتر زهره خاکبازان
 

دکتر فاطمه خوشنوای فومنی

دکتر مریم دامغانیان
 

دکتر مرجان دلخوش
دکتر ناهید دهقان نیری

دکتر معصومه ذاکری مقدم


دکتر آرزو راستی

فاطمه رحیمی کیان

دکتر نسرین رسول زاده

دکتر فاطمه رضایت


دکتر زهرا رود دهقان

خديجه زارعي

دکتر اكرم السادات سادات حسيني

دکتر خاطره سیلانی

دکتر شیرین شهبازی صیقلده

دکتر هومن شهسواری

دکتر لیلا صیادی

دکتر زهرا عباسی دولت آبادی

دکتر شهرزاد غياثونديان

دکتر فرناز فرنام

دکتر مهرناز گرانمایه

دکتر آرپی مانوکیان

دکتر اسمعیل محمدنژاد
دکترمریم مدرس

دکتر راضیه معصومی

دکتر ژیلا میرلاشاری

دکتر سيده طاهره ميرمولائي

دکتر ماندانا مير محمد علي ئي

ثريا نجاتي

دکتر شیما نظری

دکتر مریم نکو لعل

دکتر رضا نگارنده

دکتر الهام نواب

دکتر مژده نويدحميدي

دکتر عليرضا نيكبخت نصر آبادي

دکتر نسرین نیک پیما

دکتر شكوه ورعي

فرزانه یوسفی

فهرست اعضای هیأت آموزشی