پایان نامه های در دست اجرا (جدید)
کارشناسی ارشد پرستاری
 

 

به روز رسانی :1392/5/28  
 

1. "بررسی تغییرات آنزیم های کبدی دربیماران تحت عمل جراحی قلب باز وعوامل مرتبط با ان درمرکزقلب وعروق شهیدرجایی" دانشجو محمد گلی طالب،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


2. "بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخش های سرطان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392" استاد راهنما خانم سید الشهدایی ، دانشجو سعید حسین اوغلی ،کارشناسی ارشد پرستاری3. "بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر مشارکت و استرس- اضطراب- افسردگی والدین نوزادان بعد از عمل جراحی آنومالی آنورکتال" استاد راهنما خانم گودرزی ، دانشجو معصومه عسکری ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


4. "تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر افسردگی، اضطراب و استرس خانواده بیماران، درطول عمل جراحی عروق کرونر" استاد راهنما خانم ذاکری مقدم ، دانشجو خانم پگاه سلحشور، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


5. " بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب و شاخص های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی" استاد راهنما خانم محمدعلیها ف دانشجو نسیم مهرانفرد، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


6. " بررسی ارتباط هوش هیجانی  با تبعیت از رژیم  درمانی در  سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز – 1392" استاد راهنما خانم دکتر تقوی لاریجانی ،دانشجو خانم رویا ترک قشقائی ، کارشناسی ارشد پرستاری


7. " بررسی تاثير ثبت پي- آي- ايي بركيفيت گزارش دانشجويان پرستاري" استاد راهنما خانم رسول زاده ، دانشجو خانم سارا احسانی، کارشناسی ارشد پرستاری


8. " بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان دبستانی و پیش دبستانی در رابطه با آموزش پیشگیری از سوء رفتار جنسی کودکان در اراک" استاد راهنما خانم دکتر خنجری ،دانشجو رضوان کمالی نهاد، کارشناسی ارشد پرستاری


9. "تاثیر گوش پوش بر واکنشهای فیزیولوژیک و رفتاری نوزادان پره ترم" استاد راهنما خانم دکتر نسرین خالصی و خانم گودرزی ، دانشجو آزاده رنجبر ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


10. "مقایسه میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستان و بیمارستان شهر شیراز در سال 1392" استاد راهنما آقای دکتر نیکبخت نصرآبادی ، دانشجو محمد حسین پور ،کارشناسی ارشد پرستاری


11. " مقایسه تاثیر دو روش آموزش با کتابچه و کارگاه آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت از بیماران سالمند" استاد راهنما خانم نصیری زیبا ، دانشجو مصطفی آردم ، کارشناسی ارشد پرستاری


12. "بررسی تاثیر ژل آلوورا بر روند بهبود زخم پای دیابتی" استاد راهنما خانم نصیری زیبا، دانشجو سالار حاجی نادعلی ،کارشناسی ارشد پرستاری


13. " تاثیر عصاره جو دوسر بر مشکلات پوستی ناشی از رادیو تراپی در مبتلایان به سرطان پستان" استاد راهنما خانم دکتر غیاثوندیان ، دانشجو مهناز آنتیک چی، کارشناسی ارشد پرستاری


14. " مقایسه تاثیر ماساژ و موسیقی بر اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی" استاد راهنما خانم دکتر نجفی ، دانشجو حسین صالح زاده، کارشناسی ارشد پرستاری 


15. "بررسی تاثیر مشارکت در گروه های حمایتی بر افسردگی ، احساس تنهائی اجتماعی-عاطفی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به آلزایمر" استاد راهنما خانم دکتر نواب ،دانشجو فهیمه طاعتی، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی


16. " بررسی تاثیر آموزش مداخلات رفتاری بر مشکلات خواب کودکان سن مدرسه" استاد راهنما خانم دکتر بریم نژاد ،دانشجو سپیده میرزائی صابر، کارشناسی ارشد پرستاری 


17. " بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر خودکارامدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور" استاد راهنما خانم دکتر بریم نژاد ، دانشجو بلقیس شیبانی ، کارشناسی ارشد پرستاری


18. " طراحی دستورالعملهای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور" استاد راهنما خانم دکتر خنجری ، دانشجو راضیه طالبی گرگانی ،کارشناسی ارشد پرستاری


19. "تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون"  دانشجو یوسف بهزاد ، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی


20. " بررسی تاثیر دو روش آموزش کارگاهی و مالتی مدیا بر مهارت تصمیم گیری پرستاران بخش های ویژه در زمینه جداسازی بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی" دانشجو سمیرا فلاحی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


21. "بررسی همدلی و ارتباط آن با شایستگی بالینی در پرستاران شاغل در بخش های سرطانی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران" استاد راهنما خانم دکتر تقوی لاریجانی ،دانشجو سحر ملکی ،کارشناسی ارشد پرستاری


22. "بررسی تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت خستگی بیماران تحت همودیالیز" استاد راهنما خانم علی اصغرپور ، دانشجو سید عبدالمطلب حسنی ، کارشناسی ارشد پرستاری 


23. " بررسی میزان بروز خونریزی گوارشی و عوامل مرتبط با آن, متعاقب آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی در سال92" استاد راهنما آقای دکتر مهرداد حق ازلی ، دانشجو احسان خسروی عبدل آبادی ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


24. " تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر سبک های مقابله ای در دانش آموزان دختر دوم و سوم دبیرستانهای شهر کاشمر"  استاد راهنما آقای موقری ،دانشجو خاطره بافکری فدافن ،کارشناسی ارشد پرستاری


25. " مقایسه تاثیر طب فشاری نقاط P6 و K-K9 بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان پستان" استاد راهنما خانم دکتر پارسا یکتا ، دانشجو سیروان سقزی ،کارشناسی ارشد پرستاری


26. " بررسی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت و ارتباط آن با هوش هیجانی" استاد راهنما خانم دکتر باستانی ،دانشجو هادی عباس آبادی عربی ،کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی


27. " بررسی تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر اضطراب، استرس و افسردگی  بیماران انتقالی از بخش مراقبت ویژه جراحی قلبی به بخش عمومی" استاد راهنما خانم ذاکری مقدم ، دانشجو کوروش جودکی ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


28. " بررسي ارتباط سبک زندگي با سازگاري مذهبي درسالمندان مبتلا به سکته قلبي در گنبد کاوس" استاد راهنما خانم دکتر باستانی ، دانشجو علیرضا پودینه ،کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی


29. " بررسی تاثیر آموزش مثانه بر بی اختیاری ادراری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس " استاد راهنما خانم دکتر رفیعی ، دانشجو حبیب شارعی نیا ، کارشناسی ارشد پرستاری


30. " بررسی مقایسهای تاثیر استفاده از شیلد بر حجم دریافت شیر در نوزادان نارس " استاد راهنما خانم ها دکتر علی زاده و دانشور ، دانشجو زهرا قاسمی تجن گوکه ،کارشناسی ارشد پرستاری


31.  "ASSESSMENT OF KNOWELEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF NEAONATAL NURSE ABOUT PHOTOTHERAPHY IN SELECTED HOSPITALS IN KURDISTAN-IRAQ, 2013."
استاد راهنما خانم دکتر میرلاشاری،دانشجو همن کاکا میرزا،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان پردیس بین الملل


32. " بررسی ارتباط شیوه های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، " استاد راهنما خانم دکتر ،دانشجو  Addis Adera Gebru ، کارشناسی ارشد پرستاری پردیس بین الملل


33. "بررسی ارتباط  حمایت اجتماعی پیشنهاد شده و رضایتمندی والدین  ازمراقبت نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان" استاد راهنما خانم احمدی،دانشجوی منا جزمحتشمی ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


34. " تاثیر بسته آموزشی مراقبت از خود بر شدت علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر" استاد راهنما خانم دکتر غیاثوندیان، دانشجو مجتبی قربانی ،کارشناسی ارشد پرستاری


35. "بررسی کیفیت فرآیند مراقبت های بهداشتی و کیفیت زندگی از دیدگاه سالمندان مبتلا به بی اختیاری ادراری بستری در سرای سالمندان کهریزک 1391" استاد راهنما خانم پاک گوهر ،دانشجو فرشته رضایی ،کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 


36. "بررسی عوامل تعیین کننده پیامدهای نورولوژیک در بیماران هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی" استاد راهنما آقای دکتر امیری ،دانشجو الهام علی نیان ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


37. " بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر خواب سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک در سال 1392" استاد  راهنما خانم دکتر راهنورد و آقای اسدی ،دانشجو عاطفه فلاحتداری ،کارشناسی ارشد پرستاری


38. "مقايسه تأثیردو روش آموزشي کارگاهی ومبتنی برتیم برآگاهي، نگرش وعملكرد پرستاران در مورد نوزاد دچار سندرم محروميت در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان" استاد راهنما خانم دکتر میرلاشاری ، دانشجو بدری فرهند ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


39. "بررسی تأثیر گزارش دهی حین آنژیوگرافی بر اضطراب اعضای خانواده بیماران تحت آنژیوگرافی" استاد راهنما آقای دکتر پیروی ، دانشجو سحر نجفی ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


40. "بررسی سطح دانش پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه از تاکی اریتمیهای دهلیزی – بطنی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392" استاد راهنما آقای دکتر نورالدین محمدی ، دانشجو جعفر عیسی پره ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


41. "بررسی تاثیر آموزش  چند روشی  بر اضطراب و درد بیماران مرد کاندید سیستوسکوپی" استاد راهنما خانم مسرور،دانشجو ابراهیم کبیری ،کارشناسی ارشد پرستاری


42. "بررسی ارتباط خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درک شده با تبعیت از درمان بیماران نارسایی قلب مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران" استاد راهنما خانم دکتر نادری ،دانشجو مازیار طاهری، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


43. "مقایسه بین درک پزشکان و پرستاران از مراقبت بیهوده در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز" استاد راهنما خانم ذاکری مقدم ،دانشجو مرضیه رضایی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


44. " بررسی میزان رعایت شاخصهای کنترل کیفیت فرآیندی توسط پرستاران در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی بخش های مراقبت ویژه " استاد راهنما خانم مسرور ،دانشجو علیرضا عباس زاده ،کارشناسی ارشد پرستاری


45. " بررسی وضعیت شبکه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در سالمندان شهر بجنورد" استاد راهنما خانم دکتر نواب ،دانشجو راحله چالیک ،کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی


46. " بررسی تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از گذاشتن لوله دهانی- معدی نوزادان  نارس" استاد راهنما خانم ها احمدی و دکتر خالصی  ،دانشجو سمیه ملانوروزی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


47. "بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی مراقبت های پرستاری بر پیامد های تهویه مکانیکی در نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان" استاد راهنما خانمها دکتر نیک نفس و دکتر میرلاشاری ، دانشجو پریچهر طلوری ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


48. "بررسی تأثیر آموزش چند رسانه ای بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه تزریق ایمن" استاد راهنما خانم دکتر ورعی ،دانشجو لیلا ممشلی ،کارشناسی ارشد پرستاری


49. "بررسی خود پنداره در بیماران تحت درمان با همودیالیز و بیماران پیوند کلیه مراجعه  کننده به بیمارستان های منتخب تهران در سال 92" استاد راهنما خانم مسرور ، دانشجو ژاله صادقیان، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


50. "برسی تاثیر کارگاههای اموزشی مبتنی بر اصلاح درک بر ارتقاء سطح عملکرد جنسی در بیماران مرد دارای دفیبریلاتور کاردیوورتر کاشتنی قلبی"  استاد راهنما آقای اسدی نوقابی و خانم دکتر سیدفاطمی ، دانشجو حسین مزینانی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


51. " بررسی ارزش پیش بینی کنندگی میزان فیلتراسیون گلومرولی در تشخیص نارسایی حاد کلیوی بعد از عمل جراحی قلب باز " استاد راهنما عنوان آقای دکتر توتونچی قربانی ، دانشجو محمدهادی کریم نیا ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


52. "بررسی ارتباط توانایی شغلی و سبک زندگی بهداشتی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392"  استاد راهنما خانم دکتر نیکپور ،دانشجو سهیلا چگینی ، کارشناسی ارشد پرستاری


53. "بررسی همدلی و هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی پرستاری و ارتباط آنها" استاد راهنما خانم دکتر اشقلی فراهانی ،دانشجو زهرا عرب عامری، کارشناسی ارشد پرستاری


54. "بررسی تاثیر تمرین غیر فعال دامنه ی حرکتی در مرحله حاد بروز سکته مغزی بر عملکرد حرکتی بیمار" استاد راهنما آقای دکتر پیروی ،دانشجو زهرا السادات حسینی میان گفشه ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


55. "بررسی ارتباط بین سقوط و عوامل مرتبط در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392" استاد راهنما خانم دکتر نیکپور ،دانشجو زهرا جعفری ،کارشناسی ارشد پرستاری


56. "بررسی وضعیت امنیت غذایی و شاخص تغذیه سالم  در افراد داراي اضافه وزن يا چاقي مبتلا به سندرم متابولیک در مقایسه با افراد دارای وزن طبیعی و افراد چاق غیر مبتلا به سندرم متابولیک" استاد راهنما خانم دکتر راهنورد و آقای دکتر علیرضا استقامتی،دانشجو خانم مهدیه نظری نسب تاج آبادی،کارشناسی ارشد پرستاری


57. "بررسی ارتباط تنش شغلی با کیفیت خواب و خستگی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب تهران،۱۳۹۱" استاد راهنما خانم دکتر نجفی ، دانشجو فهیمه مرادی،کارشناسی ارشد پرستاری


58. "بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی تغذیه ای در پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان" استاد راهنما خانمها دکتر راهنورد و فراهانی نیا،دانشجو سیده نرجس رضوی، کارشناسی ارشد


59. "بررسی تأثیر كنترل منسجم گلوكز خون بر پیامد های بالینی در بيماران ديابتي نوع2 تحت عمل بای پس عروق کرونری" استاد راهنما خانم دکتر راهنورد و آقای دکتر علیرضا یعقوبی،دانشجو نیره پیشنماز اهری ،کارشناسی ارشد


60. "بررسی تاثیر مشاوره تلفنی از طریق پرستار (تله نرسینگ) بر کیفیت زندگی بیماران با کولوستومی" استاد راهنما خانم ها دکتر راهنورد و احمدی ،دانشجو مریم پرچمی عراقی، کارشناسی ارشد پرستاری


61. "بررسی ارتباط هوش هیجانی با خودکارآمدی عمومی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان" استاد راهنما خانم ها دکتر راهنورد و دکتر باستانی ، دانشجو عاطفه رضائی ،کارشناسی ارشد پرستاری


62. "بررسی همدلی و هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی پرستاری و ارتباط آنها" استاد راهنما خانم دکتر اشقلی فراهانی ،دانشجو زهرا عرب عامری، کارشناسی ارشد پرستاری


63. "بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2" استاد راهنما خانم پدرام رازی ،دانشجو فاطمه محمدنژاد ،کارشناسی ارشد پرستاری


64. "بررسی مقایسه مقیاس کومای گلاسکو وfourدر تعیین پیامدهای نرولوژیکی بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری" استاد راهنما آقای دکتر فرامرز امیری ،دانشجو سکینه بختیاری ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


65. "بررسی دقت اندازه گیری فشار کاف لوله تراشه به دو روش لمسی و حجم انسدادی حداقل" استاد راهنما دکتر توتونچی و دکتر جباری ،دانشجو فاطمه جلیلی ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهیدرجائی)


66. " بررسی ارتباط آگاهی مبتنی بر خود مراقبتی و پذیرش مجدد در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن قلبی " استاد راهنما خانم دکتر نسیم نادری ،دانشجو علی صاحبی ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی)


67. "بررسی درک مادران از نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان  وعوامل مرتبط با آن دربیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال1392" استاد راهنما خانم جانمحمدی و آقای دکتر نریمان زاده ،دانشجو مرضیه غفوری تتماج ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


68. "مقايسه کیفیت زندگی در بیماران تحت تعویض دریچه قلب،قبل و بعد از عمل جراحي در مرکز قلب شهید رجایی" استاد راهنما آقای دکتر حسینی ،دانشجو پرویز نمازی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (قلب شهید رجائی


69.  "بررسی تاثیر کارگاه آموزش هوش هیجانی بر نمره هوش هیجانی و روش های رویارویی با استرس در دانشجویان کارشناسی پرستاری" استاد راهنما خانم دکتر فراهانی ،دانشجو فاطمه غفرانی کلیشمی، کارشناسی ارشد پرستاری


70. " بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر آسایش بیماران تحت جراحی قلب باز" استاد راهنما خانم ذاکری مقدم ،دانشجو الیاس سلطانی ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


71. " بررسی تاثیر طب فشاری بر عملکرد دفع روده ای بیماران تحت تراکشن" استاد راهنما خانم دکتر غیاثوندیان و دکتر جلالی نیا ،دانشجو مریم فدایی ، کارشناسی ارشد پرستاری


72. " بررسی شیوع وعوامل مرتبط با ریکاوری تاخیری سطح هوشیاری به دنبال اعمال جراحی قلب باز" استاد راهنما خانم دکتر سیده زهرا فریطوس ،دانشجو سمیه مددی پور ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


73. " بررسی پیامد های تزریق فراورده های خونی در بیماران جراحی قلب باز" استاد راهنما خانم دکتر سیده زهرا فریطوس ،دانشجو فاطمه یاقوتی نیت ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


74. " مقايسه تأثير ماساژ دست، پا و توام به روش شياتسو بر درد بيماران سوختگي" استاد راهنما خانم محدث اردبیلی ،دانشجو ثوبیه پورهاجری، کارشناسی ارشد پرستاری


75. " بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی به نوجوانان، بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در والدین مبتلا به دیابت نوع 2" استاد راهنما خانم ها دکتر راهنورد و نیکپور ،دانشجو معصومه عرب ،کارشناسی ارشد پرستاری


76. " بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشات پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی نمونه خون به دست آمده از کاتتر وریدی انفوزیون مداوم و روش روتین خونگیری وریدی " استاد راهنمایی خانم علی اصغرپور ،دانشجو رشید جعفری،  کارشناسی ارشد پرستاری


77. "بررسی تاثیر اجراي برنامه آموزشي بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مديريت كاف لوله تراشه در بیماران بستری در بخش های مراقبت وی‍ژه" استاد راهنما آقای دکتر محمدی ،دانشجو رقیه جوادی علی قشلاقی ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 


78. "بررسي عملکرد پرستاران در پيشگيري از تحريك بيش از اندازه ((over stimulation نوزادان نارس بستري درNICU  دانشگاه علوم پزشكي تهران" استاد راهنما خانم رحمتی ،دانشجو نرگس شفیعی مصعبی ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


79. "بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زا" استاد راهنماخانم گودرزی ،دانشجو محبوبه سعیدی ،کارشناسی ارشد پرستاری


80. " بررسی مقایسه ای درک از سوء رفتار با سالمند، درمیان سالمندان و پرستاران شهر تهران"  استاد راهنما خانم دکتر نواب، دانشجو رقیه بخشی، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی


81. " بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشات پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی نمونه خون به دست آمده از کاتتر وریدی انفوزیون مداوم و روش روتین خونگیری وریدی" استاد راهنما خانم علی اصغرپور،دانشجو رشید جعفری ، کارشناسی ارشد پرستاری


82. " بررسی سبک رهبری مدیران و ارتباط  آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی شاغل در دانشکده های پرستاری تهران سال 1392- 1391" ، استاد راهنما خانم جعفرجلال ، دانشجو معصومه منوچهری ، کارشناسی ارشد پرستاری


83. " تاثیر مداخلات همسال محور بر روی دیابت کوک و نوجوان:مرور نظام مند" استاد راهنما خانم دکتر پرویزی ، دانشجو سپیده کاظمی ، کارشناسی ارشد پرستاری


84.  " بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش بحث گروهی بر تنش والدین کودکان دارای دیابت نوع 1 " استاد  راهنما خانم دکتر سرور پرویزی ، دانشجو زهره کاظمی ، کارشناسي ارشد پرستاری


85. " ارتباط فرسودگی شغلی پرستاران با عملکرد آنان در زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391" استاد راهنما خانم جعفر جلال ، دانشجو پریسا فارسیجانی ، کارشناسی ارشد پرستاری


86. " بررسي ارتباط رعايت احتياطات استاندارد شيمي درماني با استرس شغلي درپرستاران شاغل در بخش سرطان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1391" استاد راهنما خانم سيدالشهدايي ، دانشجو مينا نژاد سالاريه ، کارشناسي ارشد پرستاري


87. " بررسي تاثير روش تن آرامي بنسون وتنفس ريتميک براضطراب بيماران کانديد عمل جراحي استکتومي" استاد راهنما خانم دکتر پارسا يکتا ، دانشجو خانم فاطمه صادقيان ريزي ، کارشناسي ارشد پرستاري


88. "بررسي تأثير آموزش برنامه خود مراقبتي بر کيفيت زندگي کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم" استاد راهنما خانم دکتر بريم نژاد ، دانشجو سمانه حسينعلي پور  ،کارشناسي ارشد پرستاري


89. "مقايسه تاثير دو روش آموزش تلفيقي و متداول در درس فرايند يادگيري و اصول آموزش به مددجو بر ميزان آگاهي، نگرش و رضايتمندي دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران" ، استاد راهنما خانم دکتر اشقلي فراهاني ، دانشجو نرجس محمدپور ، کارشناسي ارشد پرستاري


90. "بررسی تاثیر نقاشی بر افسردگی کودکان 12-6 سال تحت درمان با همودیالیز" ، استاد راهنما خانم زارعی، دانشجو سمانه وروانی ، كارشناسي ارشد پرستاری


91. " بررسی تأثیر برنامه پیشگیری از سقوط با رویکرد چند بعدی بر کیفیت زندگی سالمندان ساكن سراي سالمندان، 1391" استاد راهنما خانم دکتر نجفی، دانشجو مهدی جعفری عوری ،کارشناسی ارشد پرستاری


92. "بررسي ارتباط حمايت‌ اجتماعي درك شده با كيفيت زندگي والدين كودكان مبتلا به سرطان بیمارستان حضرت معصومه (س) قم" استاد راهنما  خانم زارعی ،دانشجو نرگس اسکندری ، کارشناسی ارشد پرستاری


93. "بررسی تأثیر آموزش سازگاری بر کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به لوسمی" استاد راهنما خانم دکتر خنجری ،دانشجو سمیه برجی ،کارشناسی ارشد پرستاری


94. "بررسی تاثیر تدریس به روش نقشه مفهومی بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانشجویان  در درس اصول  و فنون پرستاری" استاد راهنما خانم رسول زاده ، دانشجوحمیدرضا صادقی، کارشناسی ارشد پرستاری


95. "بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل فرانظري بر رفتارهاي خود مراقبتي بيماران دياليزي جهت تنظيم وزن خشك در فواصل بين جلسات دياليز" ، استاد راهنماخانم دكتر زهرا راهنورد ،دانشجو خديجه قنبري ، كارشناسي ارشد پرستاری


96. " بررسي ارتباط بين عدالت سازماني با تعهد سازماني در بين پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران" استاد راهنما خانم ها دكتر پارسا يكتا و دكتر اشقلي فراهاني ،دانشجوخانم الهه رحمان زاده ،كارشناسي ارشد پرستاري 


97. "بررسي تاثير آموزش خود مراقبتي از طريق اينترنت بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي" استاد راهنما خانم دكتر نجفي ، دانشجوآقاي مرتضي جهانشاهي ، كارشناسي ارشد پرستاري


98. "بررسي تأثير آموزش پدران براي حمايت از مادران بر خودكارآمدي شيردهي"  استاد راهنما خانم رحمتي ، دانشجوخانم ندا سلطان نژاد ، كارشناسي ارشد پرستاري


99. "بررسي ارتباط بين درك پرستاران از فرهنگ سازماني و عملكرد آنان در زمينه ي ايمني بيمار" استاد راهنما خانم جعفرجلال عنوان ،  دانشجو آقاي حسين جعفرپور ، كارشناسي ارشد پرستاري


100. "بررسي مقايسه اي جو سازماني و تمايل به ترك خدمت پرستاران در بيمارستان هاي اجرا كننده طرح تعالي سازمان و ساير بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 1391 " استاد راهنما خانمها دكتر فراهاني و دكتر رفيعي ، دانشجو مريم محمدزاده نوجه دهي ، كارشناسي ارشد پرستاري


101. "بررسي رفتارهاي آزارنده در سطح افقي بين پرستاران شاغل بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران" ، استاد راهنما خانم مهرنوش اينانلو ، دانشجوي آقاي احمد اتحاد ،كارشناسي ارشد پرستاري


102. "بررسي ارتباط تيپ هاي شبانه روزي (صبحي – عصري) با رفتارهاي مراقبتي پرستاران شاغل در بيمارستان امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1391" ، استاد راهنما خانم سيدالشهدايي ، دانشجو حسن محمدي ، كارشناسي ارشد پرستاري


103. "بررسي مقايسه اي تاثير آموزش تازه هاي ديابت از طريق سامانه آموزش مداوم الكترونيكي و پمفلت بر يادداري دانش و رضايت مندي پرستاران از شيوه آموزش" ،استاد راهنما خانم دكتر بصام پور ، دانشجو محمود بديعي ، كارشناسي ارشد پرستاري


104. " تاثير به كارگيري ماساژ يخ بر كاهش درد ناشي از وارد كردن سوزن در فيستول شرياني – وريدي بيماران تحت درمان با همودياليز " استاد راهنما آقاي دكتر اسدي نوقابي ، دانشجو آقاي سجاد احمدي راد، كارشناسي ارشد پرستاري


105. " بررسي مقايسه كيفيت گزارشات پرستاري در دو سيستم ثبت الكترونيكي و كاغذي " استاد راهنما خانم دكتر امامزاده قاسمي ، دانشجو خانم خانم مونا محمدي فيروزه ، كارشناسي ارشد پرستاري


106. " بررسي تاثير آموزش مبني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي تغذيه ايي پيشگيرانه از ديابت نوع 2 در نوجوانان " استاد راهنما خانم دكتر راهنورد ، دانشجو خانم فرزانه ملكي، كارشناسي ارشد پرستاري


107. " بررسي ارتباط بين مشكلات رواني – اجتماعي با درك از حمايت اجتماعي در خانواده هاي معتادين مراجعه كننده به مركز درماني ترك اعتياد شهرستان گرگان" استاد راهنما سركار خانم شريفي، دانشجو خانم حميده منچري ، كارشناسي ارشد پرستاري


108. " تاثیر اتاق اسنوزلن بر سطح اضطراب بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی " استاد راهنما آقاي دكتر علیرضا نيكبخت نصرآبادی، دانشجو خانم پريا طاهري ، کارشناسی ارشد پرستاری


109. "تاثیر برنامه جامع مراقبتی بر پیامدهای سلامت بیماران جراحی عمومی شکم در استان زنجان در سال 1389" استاد راهنما خانم دکتر شهرزاد غیاثوندیان،استاد مشاور خانم معصومه ذاکری مقدم، استاد مشاورآمار آقای دکتر انوشیروان کاظم نژاد،دانشجو لیلا علیزاده، ارشد پرستاری


110. "بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی مراقبت از خود ، بر خودپنداری نوجوانان دیابتی" استاد راهنما خانم مریم رحمتی ،استاد مشاور خانمها: رقیه کریمی ، دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استاد مشاورآمار آقای دکتر خلیلی،دانشجو آرزو فتحی، ارشد پرستاری


111. "بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در پیشگیری از چاقی نوجوانان" استاد راهنما خانم دکتر زهرا راهنورد، ،دانشجو صدیقه عباسی، ارشد پرستاری


112. "ارتباط خواب آلودگي با فعاليت فيزيكي و برآيندهاي عملكردي ناشي از خواب در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به انستيتو غدد درون ريز متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1389" استاد راهنما خانم دكتر منصوره فراهاني ، استاد مشاور دكتر نورالدين محمدي ، دانشجو اعظم قرباني ، ارشد پرستاری


113. "بررسي تاثير طب فشاري" استاد راهنما دكتر فريده باستاني، استاد مشاور دكتر ليلي بريم نژاد ،دانشجو مريم خسروي، کارشناسی ارشد پرستاری


114. "بررسي تأثير ورزش «بادانجين» بر كيفيت خواب زنان سالمند" ، استاد راهنما خانم نصيري زيبا ، دانشجو ندا امراني ، كارشناسي ارشد پرستاري


115. " بررسي نگرش و رفتارهاي كمك خواهانه والدين كودكان داراي اختلالات رواني" استاد راهنما آقای محمورضا موقری ، دانشجو آقای میلاد باز قلعه ، كارشناسي ارشد پرستاري 


116. " بررسي تاثير فيلم آموزشي مكمل بر كيفيت زندگي و رضايت بيماران با تراكئوستومي " استاد راهنما آقای دکتر محمدی ، دانشجو سلام وطن دوست ،  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  


117. " بررسی مقایسه ای تاثيرآموزش حضوری و استفاده از چک لیست  برعملکرد پرستاران دربكارگيري دستورالعمل انتقال ایمن داخل بیمارستانی ، بیماران بستری دربخش های مراقبت ویژه" ، دانشجو فاطمه حبیب زاده ،کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


118. " بررسي تاثير مداخله ي خانواده محور بر اضطراب و رضايتمندي در اعضاي خانواده بيماران بخش مراقبت ويژه داخلي " استاد راهنما آقاي دكتر حمید پيروي ، دانشجو خانم افسانه ابوالي ،كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


119. "بررسي تاثير آموزش احياء قلبي – ريوي پايه بر آگاهي و عملكرد كاركنان آتش نشان" استاد راهنما آقاي دكتر ،دانشجو آقاي يوسف اكبري شهرستانكي ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


120. "بررسي ارتباط درك پرستاران از استقلال حرفه اي با تنش اخلاقي در بخش هاي مراقبت ويژه" استاد راهنما خانم ها محمدعليها و سيدالشهدايي ، دانشجو خانم الهام توكلي، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


121. "بررسي تاثير ماساژ شكم بر تحمل تغذيه از طريق لوله معدي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه" استاد راهنما خانم ها محمدعليها و ذاكري مقدم ، دانشجو خانم رويا حدادي ،كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


122. " بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر درد محل جراحي و مقدار داروي ضد درد مخدر مورد استفاده بعد از جراحي هاي شکم و قفسه سينه در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران" استاد راهنما خانم ژاله محمد عليها ، دانشجو خانم نيره بهروزي ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


124. "بررسي ارتباط بين درك پرستاران از مراقبت بيهوده و رفتارهاي مراقبتي آنان در بخش مراقبت هاي ويژه عمومي" ، استاد راهنما آقاي اسدي ، دانشجو سجاد احمدي راد ،كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


125. " بررسي عوامل مستعد كننده بروز خشونت عليه پرستار در بخش هاي اورژانس از ديدگاه پرستاران، بيماران و همراهان بيمار " استاد راهنما آقاي دكتر چراغي ، دانشجوي خانم ساناز جوانمردي ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


126. " بررسي ارتباط توانايي مهارت هاي تفكر انتقادي و صلاحيت باليني در پرستاران بخش مراقبت ويژه " استاد راهنما خانم دکتر میترا ذوالفقاری ، دانشجو آقاي عسگر هوشمندي خانقاهي ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


127.  "بررسي وضعيت موجود و مورد انتظار در تامين آسايش بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه جراحي قلب بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1391"، استاد راهنما خانم معصومه ذاكري مقدم عنوان ، دانشجو سميه عسگري ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


128. " بررسي تعاملات مراقبه اي همتايان پرستاري بخش هاي مراقبت ويژه" استاد راهنما جناب آقاي دکتر چراغي ، دانشجو ويدا ترابي ، کارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه


129. " بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه دادن خبر بد و مواجهه آنها با این فرایند در بخشهای مراقبت ویژه" استاد راهنما خانم ایمانی پور،  دانشجو خانم زهرا کریم، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 


130. " بررسی وضعیت محدود کردن جسمی بیماران بستری در بخش  مراقبت ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم  پزشکی تهران" استاد راهنما خانم ژاله محمدعلیها ،  دانشجو فاطمه خدادادی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


131. " تاثیر بکارگیری ابزار ارزیابی خطر ابتلا به زخم فشاری بر عملکرد پرستاران بخشهای مراقبت ویژه " استاد راهنما خانم دکتر ذوالفقاری ، دانشجو امیر حسین عبدی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


132. " بررسی تاثیرآموزش مراقبت از دهان بر سلامت دهان بيماران بستري در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره)" استاد راهنما آقای دکتر محمدی ،دانشجو فاطمه نیک بخش ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه


133. " بررسی تنش ناشی از تجربه دلیریوم بیمار در پرستار  بخش مراقبت  ویژه جراحی قلب و عوامل مرتبط با آن" استاد راهنما خانم محمدعلیها ،  دانشجو سپیده شیرافکن، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 


134. "مقايسه درك پرستاران و مادران نوزادان نارس از نيازهاي مادران در بخش مراقبتهاي  ويژه نوزادان (NICU) "  استاد راهنما خانم احمدي و جناب آقاي دكتر كلاني ، دانشجو خانم زهرا اعمي ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان


135. "بررسي تاثير فتوتراپي مبتني بر راديومتري بر طول مدت و عوارض فتوتراپي در نوزادان مبتلا به زردي، بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان" استاد راهنما  ، دانشجو خانم نداسادات فاطمي ،كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان


136. "بررسي ديدگاه پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان و والدين نوزادان بستري در رابطه با درد و مديريت درد در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 92-91" ،استاد راهنما خانم رحمتي ، دانشجو فخري بدري ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان


137. "بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي و حس هماهنگي منطقي، مادران داراي نوزاد نارس و مادران داراي نوزاد ترم در بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1391" ، استاد راهنما دكتر خنجري،دانشجو سيده سميه موسوي پور، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان


138. "بررسي تاثير وضعيت جمع شده تسهيل شده حين ساكشن بر درد و سازگاري با استرس نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان" ، استاد راهنما آقاي دكتر پيروي و خانم دكتر پريسا محققي ، دانشجو منا علي نژاد نائيني ي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان


139. "بررسي تاثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهاي دلبستگي مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي نوزادان" ،استاد راهنما خانم ها دكتر مسيبي و احمدي ، دانشجو سرور سهرابي ، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان


140.  "بررسی وضعیت انتقال درون بیمارستانی نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان" استاد  راهنما دکتر بریم نژاد ، دانشجو کوثر انصاری ،  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


141. " تاثير روايت نويسي بر استرس و رضايتمندي مادران از مراقبت در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان" استاد  راهنما خانم ها دکتر کدیور و دکتر سیدفاطمی، دانشجو نگارین اکبری ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


142. " بررسي تاثيراجرای برنامه توانمندسازی مادران بر آمادگي آنها براي مراقبت از نوزاد نارس در زمان ترخيص " استاد راهنما آقای دکتر پیروی و دکتر مسیبی، دانشجو فاطمه محمد دوست ، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 

143. " بررسي ارتباط سلامت معنوي با ميزان استرس و راهبردهاي مقابله اي در مادران نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان"  استاد راهنما خانم دکتر کديور، دانشجو ثريا شجاعي جشوقاني ، کارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان
 

144. "بررسي ارتباط سبک زندگي با کيفيت زندگي در سالمندان مبتلا به استئوپروز مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1391" استاد راهنما خانم پاک گوهر ،دانشجو اسماعيل فلاح مهرآبادي ،کارشناسي ارشد پرستاري سالمندي


145. "بررسی تاثیر آموزش مدیریت رفتاری شناختی بر بار مراقبتی مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر" استاد راهنما آقای اسدی ،دانشجو لادن باقر بیک تبریزی ، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی  

 

146. " بررسی استرس درک شده و ارتباط آن با سلامت معنوی در سالمندان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به انجمن دیابت بابل، 1390" استاد راهنما خانم دکتر باستانی ،دانشجو  اصغر پور محمدی، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی