به روز رسانی :1398/10/23فارغ التحصیلان دکتری پرستاری 
 
 
ناصر نوین مهر

خود حمایتی در بیماران سالمند و ارائه راهبردهای عملی برای ارتقاء  ایمنی بیمار

استاد راهنما: دکتر مرضیه حسن پور
   1398
معصومه ادیب رحیم آبادی

 تبیین فرآیند رویارویی سالمندان با سوءرفتار

استاد راهنما: دکتر مریم اسماعیلی-دکتر معصومه ذاکری مقدم
1398
لیلی رستم نیا

  بررسی دقت و تحلیل سیاست های گزارش دهی در نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و ارایه بسته راهکارهای اصلاحی

اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر آرش سیفی
  1398
سیده فاطمه قاسمی

 ارتقای کیفیت آموزش درس بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی مشارکتی

اساتید راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی ،دکتر طاهره طولابی
  1398
 
محمدعلی یادگاری

 درک بیماران تحت بازسازی مجدد عروق کرونر از بیماری و درمان: طراحی مداخله

اساتید راهنما: دکترناهید دهقان نیری، دکترخاطره سیلانی
  1398
 
افشین خزایی

تبیین تجربه استرس پس از مواجهه با انواع اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی در تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی: مطالعه ترکیبی

اساتید راهنما:دکتر الهام نواب،دکتر مریم اسماعیلی 
  1398
ميترا خوبی

 تبيين تجارب مديران بالينی از ديسترس اخلاقی: يک مطالعه پديدار شناسی

استاد راهنما:دکترعليرضا نيکبخت نصرآبادی
1397
 
شیما سادات آقاحسینی

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی جامع جهت بیماران در انتظار پیوند کبد: یک مطالعه  اقدام پژوهی

اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری و دکتر هومن شهسواری
  1397
 
پاکستان محمدامین یوسف
(پردیس بین الملل)

تطابق با بدشکلی ناشی از خودسوزی در زنان کردستان عراق

استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
   1397
 
نيره داودي

فرهنگ پترناليسم در بخش اورژانس: اتنوگرافي انتقادي

استاد راهنما:دکتر ناهيد دهقان نيري

  1396
 
محبوبه عبدالرحیمی

تبیین مفهوم ارتباط درمانی دانشجوی پرستاری با بیمار: طراحی و اعتباریابی ابزار
اساتید راهنما:  دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر معصومه ذاکری مقدم
  1396
 
نغمه رزاقي

طراحي مدل سلامت معنوي نوجوانان بر اساس متون اسلامي
استاد راهنما:دكتر اكرم السادات سادات حسيني ، حجه الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه

 1396
 

صفا صدقیانی

تجارب زیسته پرستاران در مراقبت از بستگان بیمار خود
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

1396
 
اسماعیل عزیزی فینی
  تبیین فرایند سازگاری بیماران با پیوند قلب : ارایه مدل
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر شکوه ورعی

1396
 
افسانه رئیسی فر
 تبیین روند تاریخی پرستاری دانشگاهی ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی: یک مطالعه تاریخی

اساتید راهنما;دکتر سرور پرویزی  ، دکتر محمدرضا فیروزکوهی

1396
 
فاطمه حاجی بابایی
  تبیین بایسته های ساختاری و عملکردی کمیته های اخلاق بیمارستانی: ارائه راهکارهای اصلاحی
اساتید راهنما:دکتر محمدعلی چراغی، دکتر سودابه جولایی

1396
 
محبوبه خواجه
  طراحی و اعتباریابی پرسشنامه

اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری ،دکتر اکرم السادات سادات حسینی

1396
 
فردین امیری
 تجربه زیسته مددجویان با قرنیه پیوندی

اساتید راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر الهام نواب

1396
 
رضا نبی امجد
  تبیین تجارب زیسته والدین از زندگی با کودک مبتلا به صرع

اساتید راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ، دکتر الهام نواب
1395
 
فاطمه بهرام نژاد
  طراحی و تدوین پیش نویس راهنمای بالینی عدم احیا در بیماران در حال احتضار

استاد راهنما :دکتر محمدعلی چراغی
1395
 
مریم آقابراری

 تبیین مفهوم مراقبت بیهوده، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه  آن

استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
دکتری تخصصی پژوهشی PhD
1395
 
شادی دهقان زاده

تبیین فرایند زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب دارای هماهنگ ساز قلبی-دفیبریلاتور:  ارایه مدل
استاد راهنما:خانم دکتر ناهید دهقان نیری

1395
 
پریسا بزرگ زاده

 ایمنی فرهنگی بیماران بستری در بیمارستان: مطالعه اتنوگرافی انتقادی
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
1395
 
نعیما خدادادی

 مقایسه تاثیر مشاوره به دو روش دوراپرستاری و رو در رو بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه رانندگی و تبیین تجربیات بیماران از مداخله

اساتید راهنما:دکتر دهقان نیری و جناب آقای دکتر شهسواری
1395
 
افضل شمسی

 طراحی و اعتباريابي پرسشنامه کیفیت  زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون

اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری،دکتر مریم اسماعیلی
1395
 
جمال الدین بگجانی

استاد مشاور: دکتر حمید پیروی  تبيين فرآیند تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی: ارائه مدل

استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
1395
 
فاطمه خوشنوای فومنی

  تبیین پیامدهای فلسفه ورزی بر تاب آوری نوجوانانِ مورد غفلت واقع شده:مطالعه ای ترکیبی

استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
1395
 
اسماعیل شریعت

تجربه زيسته انتظار در بیماران کاندید پیوند كبد: یک مطالعه پدیده شناسی

استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
1395
 
زیبا برزآبادی فراهانی

تبیین فرآیند اهدا در اهداکنندگان کلیه خویشاوند: ارائه مدل

اساتید راهنما : دکتر مریم اسماعیلی ،دکتر مهوش صلصالی
  1395
 
حشمت اله حیدری

تبیین ابعاد مراقبت در منزل: تدوین و استاندارد سازی پروتکل اجرایی

اساتید راهنما: دکترنیکبخت نصرآبادی،دکتر شهسواری
1395
 
زهرا سادات دیباجی فروشانی

  تبیین فرایند تحقق رضایت شغلی در پرستاران بالینی

اساتید راهنما : دکتر نیکبخت نصرآبادی
1395
 
مهناز سنجری

 مدیریت فرزند مبتلا به دیابت در خانواده: ارایه مدل

استاد راهنما:دکتر ندا مهرداد
1395
 
علی دهقانی

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تطابق با بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

استاد راهنما: دکتر دهقان نیری
1395
 
افسانه صدوقی اصل

طراحی و آزمون ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شجاعت اخلاقی پرستاران

اساتید راهنما: دکتر سرور پرویزی ، دکتر عباس عبادی 
 1395
 
هادی رنجبر

 تبیین فرآیند تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری: ارائه مدل
استاد راهنما:دکتر جولايي
  1394
 
منصور دیانتی

  زندگی با هویت جنسی تغییر یافته: یک مطالعه پدیده شناسی

استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
1394
 
سیده رقیه جعفریان امیری

  تبيين فرآيند حمایت دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی : ارائه مدل 

اساتید راهنما:دکتر سودابه جولایی دکتر منصوره اشقلی فراهانی
1394
 
ناصر مظفری

تبیین فرایند شکل گیری سلامت اجتماعی پرستاران: ارائه مدل شماتیک

اساتيد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر حمید پیروی
  1394
 
محمد فتحی

تجربه زیسته بیماران مبتلا به سرطان از شیمی درمانی

استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
1394
 
نازیلا جوادی پاشاکی

 تبیین نظری سالمندی موفق در زنان: ارائه مدل

استاد راهنما:دکتر ندا مهرداد
 1394
 
سريه پورتقي

 اعتباربخشي خدمات باليني پرستاري: تبيين و تحليل عوامل تاثيرگذار و ارائه راهكارهاي عملي

استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالي
 1394
 
فرنوش رشوند

 طراحی و اعتباریابی ابزار ارزيابي مراقبت پرستاری ایمن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

اساتید راهنما:دکتر مهوش صلصالی ، دکتر عباس عبادی

 1394
 
مرتضی ملکیان

  تبیین فرآیند یادگیری خودراهبر در پرستاران بالینی: ارائه مدل نظری

استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
پردیس بین‌الملل
 1394
 
پروانه وصلی

فرهنگ مراقبت در بخش مراقبت ویژه کودکان: یک مطالعه مردم نگارانه

اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری ، دکتر لیلی بریم نژاد
 1394
 
ناهید حسین عباسی

  "تجربه زیسته چاقی در زنان"

استاد راهنما :دکتر ندا مهرداد
پردیس بین‌الملل
1394
 
معصومه ذاکری مقدم

تبیین فرایند ارتباط حرفه ای در پرستاری: ارائه مدل

استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
1394
 
طاهره صادقی

 تجربه مادری با روش های کمک باروری: یک مطالعه پدیده شناسی

استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
 1393
 
زهرا روددهقان

تبیین فرآیند تحقق عدالت در ارائه مراقبت‌های پرستاری: ارائه مدل مفهومی

اساتید راهنما: علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر زهره پارسایکتا  
1393
 
نسرین رضائی

 چگونگي شكل گيري رفتارهاي سلامت در زنان ميانسال: ارائه مدل

اساتید راهنما:  پرفسور مهوش صلصالی ، دکتر  نعیمه سیدفاطمی
 1393
 
جلیل عظیمیان

 تبيين فرايند سازگاري پرستاران با دوره ي گذار سازماني: ارائه راهكار

استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
 1393
 
فریبا بلورچی فرد

  تجربه زیسته اعضای هیات علمی پرستاری از نقش معلم دانشگاه

استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 1393
 
محمّد علي سليماني

تبيين فرايند خود مراقبتی در افراد مبتلا به پارکينسون: ارائه يک مدل نظري
اساتيد راهنما: دکتر رضا نگارنده و دکتر فريده باستاني
1393
مرجان مردانی

تبیین تجارب زیسته پرستاران از مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان
اساتید راهنما:دکتر لیلی بریم نژاد - دکتر نعیمه سیدفاطمی 
1393
 
کوروش امینی

تبیین فرایند بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ارائه یک مدل مفهومی
استاد راهنما : دکتر رضا نگارنده ،
1392
 
آرپی مانوکیان 

تبیین تجربه زیسته بیماران از حفظ کرامت انسانی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
1392
خدیجه یزدی

فرآیند مراقبت پرستاری در بیماران سالمند بستری در بیمارستان
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
1392
 
شهناز رستمی

تبيين فرآيند زندگي با ديابت نوع  I در نوجوانان
استاد راهنما: خانم دكتر زهره پارسا يكتا
1392
 
مصطفی جوادی

پدیدار شناسی رعایت حقوق دانشجو:ارائه پیش نویس منشور حقوق دانشجو در آموزش پرستاری ایران 
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
1392
 
عبدالحسین امامی سیگارودی

 فرایند ایفای نقش در سالمندان مقیم سراهای های سالمندی: ارائه راهکار
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری 
1392
 
منصوره تجویدی

 "تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و کاربرد آن در آموزش پرستاری بر اساس مدل هیبرید"
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
1392
 
 سینا ولیئی

تبیین فرآیند رویاروئی با خطاهای پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: ارائه مدل
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
1392
 
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
1392
 
علي حسن پور دهكردي

مراقبت از خود در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن: باز طراحی مدل اورم
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
1392
 
 امیر جلالی

 تبیین فرایند عود درمصرف کنندگان مواد مخدر  و ارائه مدل پیشگیری

اساتید راهنما:دکتر حمید پیروی ،  خرداد ماه 1392
 
 
رفعت رضاپورنصرآباد

 تبیین فرایند تعالی حرفه ای در پرستاران : ارائه مدل

استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
1392
 
زهرا طیبی

تبیین فرایند ملاقات از بیمار در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان

استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
1392
 
 مریم اسماعیلی

  تبيين فرايند مراقبت پرستاري بيمار محور در بخش هاي مراقبت ويژه: ارائه مدل کاربردی

استاد راهنما: دکتر محمد علی چراغی
1392
 
فاطمه جعفراقایی

ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران بالینی

استاد  راهنما:  خانم دکتر ندا مهرداد
1391
 
مرتضی رضایی آدریانی

 تبیین فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی مردم از پرستاری

استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
1391
 
حامد مرتضوی

 فرایند تصمیم گیری مراقبین عضو خانواده در باره انتقال سالمند مبتلا به بیماری مزمن به خانه سالمندان: طراحی مدل

استاد راهنما: دکتر حمید پیروی
1391
 
خاطره سیلانی

فرايند رشد معنوي دانشجويان كارشناسي پرستاري

استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده

1391
 
حسین ابراهیمی

 فرايند سازگاري والدين كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع يك

استاد راهنما: دکتر سيده فاطمه حق‌دوست اسكويي
1391
 
فرزانه گل آقایی

 نهادینه کردن آموزش بیمار با رویکرد اقدام پژوهی

استاد راهنما: خانم دکتر فریده باستانی
1391
 
مجتبی ویس مرادی

تبيين فرآيند و ارائه مدل نظري تامين مراقبت پرستاري ايمن

استاد راهنما:دکتر مهوش صلصالی 

1391
 
کوروش زارع

تجارب مراقبتی پرستاران در بخشهای روان پزشکی: ارائه راهکارهای ارتقاء سطح مراقبت

استادراهنما:دکترعلیرضا  نیکبخت نصرآبادی

1391
 
شکوه ورعی
 
اجرا وارزشیابی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهدبر اساس مدل آیووا در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی: مطالعه ترکیبی

استاد راهنما : دکتر مهوش صلصالی 
1391
 
حسن بابامحمدی 

فرآيند تطابق در مددجویان مبتلا به صدمات طناب نخاعی

استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده

1391
 
نسرین حنیفی

چگونگی شکل گیری انگیزش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

استاد راهنما:دکتر سرور پرویزی

1391
 
سیده آمنه دادگران

تبيين تئوريك يادگيري باليني دانشجويان پرستاري
استاد راهنما :دكتر سرور پرويزي

1390
 
طیبه میرزایی

تبیین فرایند مدیریت زمان در دانشجویان پرستاری

استاد راهنما:دکتر فاطمه حقدوست اسکویی
1390
 
محمد اسماعیل پور

خشونت علیه پرستاران اورژانس و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری

استاد راهنما:دکتر مهوش صلصالی

1390
ژیلا میرلاشاری

فرايند و الگوي وابستگي به مواد در جوانان

استاد راهنما:دکتر مهوش صلصالی 

1390
رضا ضیغمی

تبيين نيازهاي بهداشت روان در فرزندان بيماران مبتلا به اختلال رواني

استاد راهنما:دکتر فاطمه حقدوست اسکویی

1390
 
الهام نواب 

تبيين تجارب زیسته مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر

استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
 
1390
زهرا فارسی

فرایند تطابق در بزرگسالان مبتلا به لوسمی تحت پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز

استاد راهنما:دکتر هانید دهقان نیری 

1390
علی فخر موحدی

تبيين فرايند ارتباطِ درماني پرستار – بيمار و ارایه الگوی کاربردی

استاد راهنما:دکتر مهوش صلصالی

1389
محسن سلیمانی دشت بیاض

مشارکت بیمار مبتلا به بیماری مزمن در مراقبت پرستاری : ارائه مدل

استاد راهنما:دکتر فروغ رفیعی

1389
 
فلورا رحیم اقایی

 فرایند رشد یافتگی پرستاران بالینی و ارائه مدل

استاد راهنما : دکترناهید دهقان نیری
 1389
 
يداله جنّتي

 تبیین فرآیند رویارویی با استرس شغلی در پرستاران بالینی

استاد راهنما:دكتر رخشنده محمدی
 1389
 
فرهاد رمضانی بدر

 فرآيند تصميم گيري باليني در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه و ارائه مدل مناسب تصميم گيري

استاد راهنما: دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادي
 1389
 
محمدعلي چراغي

ادراک و تبیین چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل و ارائه الگو

استاد راهنما: خانم دکتر صلصالی
1386
ندا مهرداد   

گستره استفاده از تحقيقات در عملكرد باليني پرستاران، بررسی و تحلیل موانع و تسهیل کننده های آن:ارائه مدل
 استاد راهنما: خانم دکتر صلصالی
1386
سودابه جولايي

تبیین پدیدار شناسی حقوق بیمار
 
استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
1386
نسرين فولادي

درک چگونگی فرآیند اعتلاء سلامت در بیماران مزمن و ارائه مدل مناسب آن

استاد راهنما: خانم دکتر صلصالی

1385
ليلي بريم نژاد

تجربه زنان مبتلا به ویتیلیگو
استاد راهنما: خانم دکتر پارسا یکتا
1385
عليرضا خاتوني

فرایند بهسازي پرستاران از طريق آموزش از راه دور

استادراهنما :خانم دكتر ناهيد دهقان نيري

1385
 
علي محمدپور

زندگي با ايدز : تجربه بيماران و توسعه راهبردهاي خود مراقبتي

استاد راهنما خانم دكتر زهره پارسايكتا

1385
 
سرور پرويزي

تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه نوجوانان

استاد راهنما: آقای دکتر فضل الله احمدی
1384

محسن اديب حاج باقري

بررسی مفهوم قدرت در پرستاری و طراحی الگوی توانمندسازی حرفه ای
استاد راهنما: خانم دکتر صلصالی
1383
 
ناهيد دهقان نيري

بهره وری پرستاران بالین
استاد راهنما: آقای دکتر نظری
1384 
فريبا طالقاني
 
    فرآیند تطابق در زنان مبتلا به سرطان پستان
   استاد راهنما: خانم دکتر پارسا یکتا
 
1384