امور تربیت بدنی                                                 


فرمها
 


رئوس فعاليت‌ها:نظارت بر امور تربيت بدني - معرفي دانشجويان جهت مسابقات ورزشي – هماهنگ‌كننده برگزاري مسابقات داخلي.
تلفن (داخلي 557)
 


مكان هاي ورزشي
 
زمين روباز: زمين آسفالت كه با حصار فلزي از اطراف مجزا مي باشد، داراي دو دروازه هندبالي، حلقه و سبد بسكتبال، خط كشي فوتبال و واليبال و ابعاد 10×23 قابل استفاده براي ورزشهاي فوتبال، واليبال و بسكتبال مي باشد.
 
 
 
سالن ورزشي وحدت:
 
 

دفتر تربیت بدنی سالن ورزش رختکن
9*10/2=90/18
متر مربع
10/9*45/7=79/67
متر مربع
80/2*30/4=4/12
2*25/4=5/8
متر مربع
 

 


 
كفپوش پاركت  براي رشته هاي بدنسازي مورد استفاده است.
 
امكانات
سه دستگاه بدنسازي سنگين، 1عدد ميز پينگ پنگ، 2 تور و ميله متحرك بدمينتون، 2 تابلوي پرتاپ دارت، 6 توپ مديسن بال و تعدادي توپ و راكت و طناب رشته هاي مختلف
 
 
محوطه دانشكده : دو ميز تنيس _  و شش دستگاه چند منظوره