به نام خدا 


دکتر اکرم السادات سادات حسینی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک: 
 ashoseini@tums.ac.ir
 


اين جزو وظايف دولت اسلامى است كه در اين آشفته بازار احتمالى، يا حتى غير آشفته بازار، در بازار عرضه‏ ى فرهنگ و عقيده و اخلاق، نگذارد عائله‏ ى او - يعنى ملت - دچار گمراهى بشوند؛ يعنى همان احساسى را كه انسان نسبت به زن و بچه‏ ى خودش دارد، همان را بايد نسبت به ديگران هم داشته باشد.
صلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست. تلاش های اقتصادی و اجتماعی زمانی می توانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد. ابعاد فرهنگ و تأثیر آن، بر خلاف باور برخی، به احداث مراکز آموزشی خلاصه نمی شود. گستره فرهنگ و کار فرهنگی از جزئی ترین فعالیت های فردی تا جدی ترین مسئولیت های اجتماعی کشیده شده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است" لذا این معاونت وظیفه دارد در کنار رسیدگی به امور رفاهی دانشجویان متولی فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان نیز باشد. در راستای رسیدن به این اهداف کمک همکاران و دانشجویان را صمیمانه قدردان هستیم.
به امید همکاری های صمیمانه و داشتن دانشکده ای همچنان پر امید و انگیزه  

 

معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر اکرم السادات سادات حسینی
تلفن مستقیم: 66926357

مسئول دفتر : خانم محمدیان 539