ساختار معاونت مسئول دفتر      کارکنان فرهنگی کارکنان دانشجویی
فرم ها
 
فلوچارت ها و فرآیندها  آئین نامه ها امور تغذیه

مقررات انضباطی

امور تربیت بدنی

صندوق قرض الحسنه

پیام فرهنگی

تشکل ها و کانون های دانشجویی

نشریه ها

لینک های مرتبط

تماس با ما  

رئوس برنامه ها و فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی و دفتر ارتباط با دانش آموختگان  در سال 1396


به نام خداوند جان و خرد

امير مو منان علي (ع) مي فرمايند:
" من اشتغل بغيرالمهم ضيِّع الاهّم"
"آن كسي كه به امور بي اهميت بپردازد كارهاي مهمتر را تباه مي كند"

از لوازم موفقيت بررسي و درجه بندي خدمات و مقدم داشتن امور فوري يا پر ثمرتر است. اگر مسئولان اولويت هاي جامعه را رها كنند يا به اختلافات جزئي بپردازند و وظايف اصلي خويش را بر زمين گذارند عاقبت كار معلوم خواهد بود.
نياز امروز ما خدمت به ديگران است ولي علاقه مندي به خويش كه در ذات انسان و جزو تار و پود اوست او را از خدمتگزاري باز مي دارد. دين مبين اسلام به ما آموخته است كه هستي در همين ظواهر دنيا نيست و اگر خدمت با ايمان واخلاص باشد مي دانيم آنچه را در راه خدا انجام مي دهيم امروز باعث رشد معنوي و فردا انشاءالله موجب بهرمندي ازبهشت برين خواهد بود.
در حوزه دانشجويي فرهنگي وظيفه اصلي ايجاد بستر مناسب براي رشد و ارتقا فرهنگي و معنوي است، كه بدون توجه به نيازها و مشكلات اجتماعي و رفاهي و برنامه ريزي محقق نمي گردد.
اميدواريم بتوانيم با توجه به موازين مقدس اسلام، گام هاي كارساز و موثر در پيشبرد اهداف برداريم، تا انشاءالله رضايت و عنايت حضرت بقيةالله شامل حالمان گردد.
جهت دسترسي آسان و اطلاع از ساختار معاونت دانشجويي و فرهنگي اطلاعات مورد نياز در قالب جدول ارائه شده است .  

 

دکتر فاطمه نوغانی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی