گروه مدیریت پرستاری
 

اين گروه تدريس دروس نظري و كارآموزي مديريت درسطح كارشناسي و كارشناسي ارشد را عهده دار بوده و در آموزش دانشجویان مقطع دکترا نیز مشارکت دارد. مأموریت گروه آموزشی مدیریت پرستاری مطابق با برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامائی، شامل تربیت و توانمند نمودن نیروی انسانی با دیدی جامع‌نگر در رشته پرستاری با تمرکز بر آموزش مدیریت و رهبری در سطوح مختلف آموزشی است و از سوی دیگر نقش تولید و توسعه دانش، انتشار منابع معتبر علمی و گسترش تحقیقات پایه و کاربردی در حیطه مربوط را برعهده دارد.

اعضای گروه و دانشجویان  برنامه هفتگی اساتید طرح درس تئوری و بالینی
کتابها مقالات فارسی  مقالات انگلیسی
 
 
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی دو دهة اخیر با بهره­گیری از دستورالعمل ارزشیابی بیمارستان­های کشور، استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ايران را  تدوین کرده است. مدل اعتباربخشی به­عنوان یکی از معتبرترین مد­ل­های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان­های ارائه­دهندة خدمات سلامت را فراسوی دست­اندرکاران این حوزه قرار داده است و از این رو، اجرای آن را برای تمام بیمارستان­های کشور الزامی نموده است.

 

برای دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران کلیک نمایید

  
طرح تحول نظام سلامت نشان دهنده راه براي ارائه خدمات درماني است و با تدوين برنامه تحول نظام سلامت در کشور خدمات بهداشتي درماني هدفمند اجرا می شود. 


مجموعه دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت را اینجا ببینید.