بسمه تعالی
گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
مدیر گروه:  آقای دکتر جمال الدین بگجانی

 

طرح درس ها

     

برنامه هفتگی

     

منابع بیشتر و لینک های مفید

        منابع مورد استفاده 
             

فرم های ارزشیابی کارآموزی کودکان

 

 فرم بررسی شیرخوار       

 

فرم های ارزیابی و نظر سنجی

  شناسنامه بهداشتی دانشجویان NICU


 اعضای گروه


ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی
1
خانم دکتر ژیلا میرلاشاری دانشیار
عضو هیئت علمی
2 دکتر مرضیه حسن پور دانشیار
3 خانم دکتر بتول پورابولی استادیار 
4 خانم دکتر فاطمه خوشنوای فومنی استادیار
5 آقای دکتر جمال الدین بگجانی استادیار
6
خانم زهرا دانشور عامری عضو هیئت علمی
7
 خانم خدیجه زارعی مربی
عضو هیئت علمی
8
خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی دانشیار
مربی هیأت علمی
9
خانم زهرا مختاری هیأت آموزشی
 

اين گروه تدريس دروس نظري و عملي پرستاری  برای مقطع کارشناسی پرستاری در زمینه كودكان  و همچنین دروس و کارآموزی های مقطع  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان یا NICU را بعهده دارد. دروسی از قبیل كودك سالم (1) و كودك بيمار (2) و كارآموزي هاي آن در سطح كارشناسي؛ و در سطح كارشناسي ارشد نيز دروسي مانند روشها و فنون تدريس بررسي وضعيت سلامت در كودكان ، تكامل كودك و خانواده ، پرستاري بهداشت كودك و خانواده (1) و پرستاري بهداشت كودك و خانواده (2) نيز بر عهده اعضاء گروه كودكان مي باشد.

رسالت گروه
ارائه آموزش و مراقبت بر اساس آخرين اطلاعات علمي و استانداردهاي به روز در كنارگسترش بهداشت وپيشگيري از بيماري و انحراف از سلامت همچنين ارتقاء سلامت جامعه از طريق پرورش پرستاران شايسته و متعهد، رهبري فعال و پر تلاش در سياست¬گزاري براي رشته، ارزشگزاري و اطمينان از دانش و نوآوري

دورنمای گروه
گروه كودكان و مراقبت ويژه نوزادان متعهد است به انجام تلاش در جهت تامين پيشرفتي كه منجر  آموزشي با كيفيت در جهت مراقبت از بيماران و مددجويان بوده و همچنين درجهت پيشگيري از بيماري و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد.