بسمه تعالی
گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
مدیر گروه:  آقای دکتر جمال الدین بگجانی

 
اعضای گروه مقالات اعضای گروه و دانشجویان طرح درس ها پایان نامه ها رویدادها  لینک همایش بین المللی پرستاری کودکان 
 
نیدکپ
 فرم های ارزشیابی کارآموزی کودکان
فرم بررسی شیر خوار

فرم های ارزیابی و نظرسنجی
منابع
مورد استفاده
منابع بیشتر و
لینک های مفید
شناسنامه بهداشتی دانشجویان NICU لاین پژوهشی
گروه پرستاری کودکان و NICU
 اين گروه تدريس دروس نظري و عملي پرستاری  برای مقطع کارشناسی پرستاری در زمینه كودكان  و همچنین دروس و کارآموزی های مقطع  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان یا NICU را بعهده دارد. دروسی از قبیل كودك سالم (1) و كودك بيمار (2) و كارآموزي هاي آن در سطح كارشناسي؛ و در سطح كارشناسي ارشد نيز دروسي مانند روشها و فنون تدريس بررسي وضعيت سلامت در كودكان ، تكامل كودك و خانواده ، پرستاري بهداشت كودك و خانواده (1) و پرستاري بهداشت كودك و خانواده (2) نيز بر عهده اعضاء گروه كودكان مي باشد.

رسالت گروه
ارائه آموزش و مراقبت بر اساس آخرين اطلاعات علمي و استانداردهاي به روز در كنارگسترش بهداشت وپيشگيري از بيماري و انحراف از سلامت همچنين ارتقاء سلامت جامعه از طريق پرورش پرستاران شايسته و متعهد، رهبري فعال و پر تلاش در سياست¬گزاري براي رشته، ارزشگزاري و اطمينان از دانش و نوآوري

دورنمای گروه
گروه كودكان و مراقبت ويژه نوزادان متعهد است به انجام تلاش در جهت تامين پيشرفتي كه منجر  آموزشي با كيفيت در جهت مراقبت از بيماران و مددجويان بوده و همچنين درجهت پيشگيري از بيماري و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد.