بسمه تعالی

گروه پرستاری کودکان و NICU

 
دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر گروه : خانم دکتر ژیلا میرلاشاری
 
طرح درس ها   فرم های ارزشیابی کارآموزی کودکان
فرم بررسی شیر خوار

فرم های ارزیابی و نظرسنجی
منابع
مورد استفاده
منابع بیشتر و
لینک های مفید
شناسنامه بهداشتی دانشجویان NICU لاین پژوهشی
گروه پرستاری کودکان و NICU
 


اين گروه تدريس دروس نظري و عملي پرستاری  برای مقطع کارشناسی پرستاری در زمینه كودكان  و همچنین دروس و کارآموزی های مقطع  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان یا NICU را بعهده دارد. دروسی از قبیل كودك سالم (1) و كودك بيمار (2) و كارآموزي هاي آن در سطح كارشناسي؛ و در سطح كارشناسي ارشد نيز دروسي مانند روشها و فنون تدريس بررسي وضعيت سلامت در كودكان ، تكامل كودك و خانواده ، پرستاري بهداشت كودك و خانواده (1) و پرستاري بهداشت كودك و خانواده (2) نيز بر عهده اعضاء گروه كودكان مي باشد.اعضای گروه کودکان و NICU

ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی
1
خانم دکتر ژیلا میرلاشاری استادیار
عضو هیئت علمی
2
خانم زهرا دانشور عامری عضو هیئت علمی
3
 خانم خدیجه زارعی مربی
عضو هیئت علمی
4
خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی استادیار
مربی هیأت علمی
5
خانم مریم رحمتی مربی
عضو هیئت علمی( مرخصی) 
6
خانم زهرا مختاری کارشناس آموزشی
(دانشجوی دکتری) (مأمور)
7
خانم الهه نیک زینت متین کارشناس آموزشی
8 دکتر مرضیه حسن پور دانشیار
9 خانم دکتر بتول پورابولی استادیار