گروه روان پرستاری
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


سرپرست گروه : خانم دکتر شیما نظری

 

برنامه هفتگی 

طرح درس ها

لاگ بوک ها

کتاب ها

مقالات فارسی

مقالات انگلیسی 
اعضای گروه


ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی
1 دکتر شیما نظری استادیار
2 دکتر فاطمه نوغانی دانشیار
3 دکتر سهیل رحیمی  هیأت آموزشی
4 دکتر فاطمه رضایت استادیاردکتر فاطمه نوغانی 
دانشیار 
دکتر سهیل رحیمی 
هیأت آموزشی
   
 
 

 

رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و بکار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به انجام سلسله فعالیتهایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای روان با تربیت نیروهای زبده و کار آمد می پردازد . اهم این فعالیتها عبارتند از : فراهم آوردن محیط درمانی مناسب، توجه به جنبه های روانی اجتماعی بیماران ، کارکردن با بیماران در باره مسائل زندگی و چالشهای آن، استفاده از نقش جانشین والدین برای آموزش توام با توجه خاص به سلامت عاطفی بیماران و همکاری و تشریک مساعی با سایر متخصصان تیم روان پزشکی.

تاریخچه : تاسیس گروه آموزشی روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به سال 1365بر می گردد و از سال 1365پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در این دانشکده آغاز شده است.

هدف: هدف از تشکیل گروه روان پرستاری تربیت فارغ التحصیلانی است که در امر مراقبت از گروههای آسیب پذیر و مبتلایان به اختلالات روانی و خانواده های آنان  تبحر حرفه ای لازم را کسب نموده اند .

رسالت و باورها : گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باور است که آموزش و تربیت دانشجویان ماهر و فرهیخته، متعهدوکارآمد در راستای ارتقاء سطح سلامت روان جامعه  با حفظ ارزشهای معنوی و کرامت انسانی ، رسالت گروه روان پرستاری را بیان می نماید . این باور خود در سه حوزه پژوهش ، آموزش و بالین  به شرح زیرجلوه گر است .

رسالت پژوهشی: توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان در بین دانشجویان

رسالت آموزشی: توانمند سازی دانش آموختگان پرستاری و مامایی جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان در حیطه های مراقبتی، آموزشی و توانبخشی

رسالت بالینی: تربیت نیروهای کارآمد پرستار برای ارائه خدمات روان پرستاری به تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف پیشگیری و ایجاد انگیزه مثبت در بین دانشجویان نسبت به کارایی حرفه روان پرستاری
برای تحقق باورهای یاد شده گروه روان پرستاری موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است :
ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق
ارتقاء وتقویت آموزش تئوری و بالینی
بهبودی مستمر مدیریت علمی اعضا گروه
هدایت پژوهشها و ارتقاءکیفی آنان
ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان و کارکنان دانشکده
ارائه خدمات پیشگیری به بیماران روان و خانواده های آنان
توسعه همکاریهای بین گروهی و دانشگاهی
نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی

چشم انداز: گروه روان پرستاری در راستای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی موارد ذیل را سر لوحه خود قرار داده است:
گسترش دانش روان پرستاری
پیشرو بودن در امر آموزش روان پرستاری
سهیم شدن در تولید دانش روان پرستاری
تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی و بین رشته ای