گروه روان پرستاری
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


سرپرست گروه : خانم دکتر شیما نظری

 

برنامه هفتگی 

طرح درس ها

لاگ بوک ها

کتاب ها

مقالات فارسی

مقالات انگلیسی 
اعضای گروه


ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی
1 دکتر ترانه تقوی لاریجانی دانشیار 
2 دکتر فاطمه  نوغانی دانشیار
3 محمدرضا موقری سادات محله مربی هیأت علمی
4 سهیل رحیمی  کارشناس ( دانشجوی دکتری )
5 فاطمه رضایت استادیاردکتر فاطمه نوغانی 
دانشیار 
دکتر ترانه تقوی لاریجانی 
دانشیار
دکتر سهیل رحیمی 
دانشجوی دکتری 
محمدرضا موقری سادات محله
مربی

 

رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و بکار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به انجام سلسله فعالیتهایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای روان با تربیت نیروهای زبده و کار آمد می پردازد . اهم این فعالیتها عبارتند از : فراهم آوردن محیط درمانی مناسب، توجه به جنبه های روانی اجتماعی بیماران ، کارکردن با بیماران در باره مسائل زندگی و چالشهای آن، استفاده از نقش جانشین والدین برای آموزش توام با توجه خاص به سلامت عاطفی بیماران و همکاری و تشریک مساعی با سایر متخصصان تیم روان پزشکی.

تاریخچه : تاسیس گروه آموزشی روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به سال 1365بر می گردد و از سال 1365پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در این دانشکده آغاز شده است.

هدف: هدف از تشکیل گروه روان پرستاری تربیت فارغ التحصیلانی است که در امر مراقبت از گروههای آسیب پذیر و مبتلایان به اختلالات روانی و خانواده های آنان  تبحر حرفه ای لازم را کسب نموده اند .

رسالت و باورها : گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باور است که آموزش و تربیت دانشجویان ماهر و فرهیخته، متعهدوکارآمد در راستای ارتقاء سطح سلامت روان جامعه  با حفظ ارزشهای معنوی و کرامت انسانی ، رسالت گروه روان پرستاری را بیان می نماید . این باور خود در سه حوزه پژوهش ، آموزش و بالین  به شرح زیرجلوه گر است .

رسالت پژوهشی: توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان در بین دانشجویان

رسالت آموزشی: توانمند سازی دانش آموختگان پرستاری و مامایی جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان در حیطه های مراقبتی، آموزشی و توانبخشی

رسالت بالینی: تربیت نیروهای کارآمد پرستار برای ارائه خدمات روان پرستاری به تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف پیشگیری و ایجاد انگیزه مثبت در بین دانشجویان نسبت به کارایی حرفه روان پرستاری
برای تحقق باورهای یاد شده گروه روان پرستاری موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است :
ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق
ارتقاء وتقویت آموزش تئوری و بالینی
بهبودی مستمر مدیریت علمی اعضا گروه
هدایت پژوهشها و ارتقاءکیفی آنان
ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان و کارکنان دانشکده
ارائه خدمات پیشگیری به بیماران روان و خانواده های آنان
توسعه همکاریهای بین گروهی و دانشگاهی
نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی

چشم انداز: گروه روان پرستاری در راستای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی موارد ذیل را سر لوحه خود قرار داده است:
گسترش دانش روان پرستاری
پیشرو بودن در امر آموزش روان پرستاری
سهیم شدن در تولید دانش روان پرستاری
تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی و بین رشته ای