گروه پرستاری داخلی وجراحی و علوم پایه
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


مدیر گروه :دکتر شهرزاد غیاثوندیان


  

برنامه هفتگی اساتید

دانشجویان دکترا و بین الملل

طرح درس نظری و بالینی

پایان نامه ها و طرح ها

کتاب ها

مقالات فارسی و انگلیسی

 

 

 اعضای گروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رتبه علمی

1

دکتر علیرضا نیک بخت نصر آبادی

استاد

2

دکتر شهرزاد غیاثوندیان

استاد

3

دکتر شکوه ورعی

دانشیار

4

دکتر هومن شهسواری

دانشیار

5

دکتر آرپی مانوکیان

استادیار

6

دکتر نسرین رسولزاده

استادیار

7

دکتر فریبا  تباری

استادیار

8

دكتر مژده نويد حميدي

دانشیار
9

دکتر لیلا صیادی

استادیار

10

دکتر زهرا روددهقان

استادیار

11

دکتر اسمعیل محمدنژاد

استادیار
12

دکتر معصومه ذاکری مقدم 

دانشیار

13

شادان پدرام رازی

مربی هیئت علمی

14

ثریا نجاتی

مربی هیت علمی

15

دکتر آرزو راستی

استادیار

16

مصطفی رضایی فریمانی

هیأت آموزشی

17

خانم صدیقه ترابی

هیأت آموزشی

18

سوسن نوری کرمانشاهی

هیأت آموزشی

19

فاطمه محمدی نژاد

هیأت آموزشی

20

ستاره تاجداری

هیأت آموزشی

21

سمیه صادقی

هیأت آموزشی

22

 سمیه مولایی

هیأت آموزشی

23

فرشته امینی

هیأت آموزشی

24

دکتر سیده فاطمه جلالی نیا

هیأت آموزشی

25

آسیه درویش

هیأت آموزشی

26

دکتر شهناز اسماعیلی

هیأت آموزشی

27

مریم سلیمی

کارشناس