گروه پرستاری داخلی وجراحی و علوم پایه
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


مدیر گروه : دکتر هومن شهسواری


  

برنامه هفتگی اساتید

دانشجویان دکترا و بین الملل

طرح درس نظری و بالینی

پایان نامه ها و طرح ها

کتاب ها

مقالات فارسی و انگلیسی

 

 

 اعضای گروه 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رتبه علمی

1

دکتر علیرضا نیک بخت نصر آبادی

استاد

2

دکتر شهرزاد غیاثوندیان

دانشیار

3

دکتر شکوه ورعی

استادیار

4

دکتر هومن شهسواری

استادیار

5

دکتر آرپی مانوکیان

استادیار

6

شادان پدرام رازی

مربی هیئت علمی

7

ثریا نجاتی

مربی هیت علمی

8

دکتر نسرین رسولزاده

مربی هیئت علمی

9

دکتر سیده فاطمه جلالی نیا

کارشناس آموزشی

10

مصطفی رضایی فریمانی

کارشناس آموزشی

11

دکتر فریبا  تباری

استادیار

12

خانم صدیقه ترابی

کارشناس آموزشی

13

سوسن نوری کرمانشاهی

کارشناس آموزشی

14

فاطمه محمدی نژاد

کارشناس آموزشی 

15

ستاره تاجداری

کارشناس آموزشی

16

سمیه صادقی

کارشناس آموزشی

17

 سمیه مولایی

کارشناس آموزشی

18

فرشته امینی

کارشناس آموزشی

19

دكتر مژده نويد حميدي

استادیار

20

آرزو راستي

مربی هیئت علمی

21

آسیه درویش

کارشناس آموزشی

22

دکتر شهناز اسماعیلی

کارشناس آموزشی

23

مریم سلیمی

کارشناس

24

دکتر لیلا صیادی

استادیار

25

دکتر زهرا روددهقان

استادیار

26

دکتر اسمعیل محمدنژاد

استادیار

27

مریم عالمی 

کارشناس

28

هادی سیف

کارشناس آموزشی