ليست طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا

 دانشكده پرستاري و مامائي
 
 
 
تاريخ روزآمد: 15/10/89
 
 

طراحی و ارائه راهبردهای ارتقا دهنده سلامت برای شایع ترین رفتار پرخطر نوجوانان،تاریخ شروع طرح 1389 ، مجری خانم دکتر اعظم بحيرائي

 

تبیین تجربیات پدران در طي اولین بارداری همسر، تاریخ شروع طرح 1389 ، مجری خانم شهناز گليان تهراني

 

اجرا وارزشیابی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد بر اساس مدل آیووا در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی : مطالعه ترکیبی، تاریخ شروع طرح 1389، مجری خانم دکتر مهوش صلصالي

 

اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی جهت ارتقاء كيفيت خدمات باليني در بخشهاي اورژانس یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. تاریخ شروع طرح 1389، مجري خانم دکتر تهمينه صالحي

 

بررسی تأثیر تمرینات ورزشی بر خستگی و کیفیت خواب مادران پس از زایمان. تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم ماندانا ميرمحمدعلي ئي

 

بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ با روغن آفتاب گردان و روغن کنجد بر مدت گریه، خواب و رشد شیرخواران، تاریخ شروع طرح 1389، مجري خانم ماندانا ميرمحمدعلي ئي

 

بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ، بر مشارکت ، استرس و عقاید آنان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تاریخ شروع طرح 1389،مجري خانم رقيه كريمي

 

بررسی اثر بخشی مداخله چند عاملی بر پیشگیری از دلیریوم و طول مدت بستری بیماران در بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1389 ، تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم دکتر ميترا ذوالفقاري

 

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه. تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم دکتر ميترا ذوالفقاري

 

بررسی ميزان رضايت مندی بيماران از خدمات ارائه شده در بخش های اورژانس بیمارستان های آموزشی تحت پوشش طب اورژانس شهر تهران، تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم اشرف الملوك معماري

 

بررسي وضعیت سلامت روان مراجعين به مراكز بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1389، تاریخ شروع طرح 1389، مجري خانم دکتر ترانه تقوي

 

بررسي تاثير اموزش الكترونيكي مراقبت از خود بر خودپنداري نوجوانان ديابتي ، تاریخ شروع طرح  1389، مجري خانم مريم رحمتي

 

بررسی مقایسه ای وضعیت تکامل کودکان 1 تا 5 ساکن در خانه های نگهداری از کودکان و نوجوانان و مهد های   ASQ ساله براساس مقیاس کودک شهر تهران ، تاریخ شروع طرح  1389، مجري خانم رقيه كريمي

 

طرح  طراحی ابزار بررسی عوامل موثر در بکارگیری بالینی برنامه های آموزش مداوم پرستاری،  تاریخ شروع طرح  1389، ‏ مجري  خانم دکتر ناهيد  دهقان نيري

 

رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري و ارایه راهبردهای بهبود دهنده سلامت آنها: یک مطالعه ترکیبی، تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم دکتر اعظم بحيرائي

 

مقایسه حساسیت و ویژگی تست گراویندکس به روشهای اگلوتیناسیون و ممانعت از اگلوتیناسیون و سریع نواری جهت تشخیص بارداری در نمونه ادرار با روش الیزا ، تاریخ شروع طرح 1389، مجري خانم آرزو راستي

 

بررسی تاثیر آموزش و پیگیری استفاده از پیک فلومتر بر اساس برنامه عملکردی بر کنترل بیماری آسم ، تاریخ شروع طرح 1389، مجري خانم شادان پدرام رازي

 

بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روشهای کمک باروری در مرکز باروری، تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم دکتر فاطمه رمضان زاده، خانم دکتر یاوری

 

بررسی تاثیر مواجهه با دود دست دوم سیگار بر وضعیت شیردهی، تاریخ شروع طرح 1389،  مجري خانم دکتر اعظم بحيرائي

   

- An exploration of perceptionsexperinces and psychological sociological factors related to breast healthawareness in muslim women in iran 
مجریان طرح :خانم عامل ولی زاده وخانم رحیمی کیان 

 
·         اجرا و ارزشیابی  مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد بر اساس مدل آیووا در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی: مطالعه ترکیبی ، مجری خانم مهوش صلصالی
 
·         اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی جهت ارتقاء کیفیت خدمات بالینی در بخشهای اورژانس یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجری خانم تهمینه صالحی 
 
 • بررسي اعتباروپاياني پرسشنامه سرطان ريه از سازمان اروپايي تحقيق ودرمان سرطان(EORTCQLQ-LC13) درايران ،1387، مجری طرح خانم شادان پدرام
 
 • بررسي آگاهي،نگرش،عملكرد پزشكان،پرستاران ووالدين نسبت به اجراي مراقبت تسكيني در كودكان مرحله پايان زندگي در بيمارستانهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1384، مجري خانم رقيه كريمي
 
·         بررسي تاثير برنامه مراقبتي پرستاري بر كيفيت خواب كودكان 12 – 5 ساله مبتلا به بيماري هاي مزمن بستري در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1386، مجري خانم اكرم السادات سادات حسيني
 
 • بررسي تاثير تحريك بويايي آشنا بر پاسخهای درد ناشی از خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1387 ،مجری طرح خانم سادات حسینی
 
 • بررسي تاثير تور آشناسازي برسطح اضطراب قبل از اعمال جراحي انتخابي كودكان سنين 5-11 ساله،1386 ،مجری طرح خانم رقیه کریمی
 
 • بررسي تاثير ماساژ بر كاهش درد در پرو سيجر هاي تهاجمي، 1386 ،مجری طرح خانم سادات حسینی
 
 • بررسي سبك هاي مقابله وويژگي فردي وجمعيت شناختي در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال 1387،مجری طرح خانم ناهید دخت شریفی
 • بررسي عوامل موثر بر رضايت جنسي وزناشويي زوجين نابارور،1386 ، مجری طرح خانم پاک گوهر
 
 • بررسي كيفيت زندگي بيماران استومي و راهبردهاي تطابق آن در بيماران مراجعه كننده به انجمن استومي ايران، 1385، مجري خانم نسرين رسول زاده.
 
 • بررسي كيفيت زندگي كاري و بهره وري پرستاران بالين و ارتباط آنها با يكدیگر، مجريان خانم دكتر ناهيد دهقان نيري، آقاي احمد علي اسدي نوقابي و خانم مهناز صدوقي اصل
 
 
 • بررسي مشخصات مراجعين جهت درخواست مجوز سقط جنين قانوني به سازمان پزشكي قانوني تهران،1387، مجری طرح خانم واثق
 
 • بررسي مقايسه اي اثربخشي شيوه هاي مداخله اي مبتني بر مدل باورهاي مرتبط با سلامت بردانش ،نگرش وسبك هاي قابله اي 40تا60 سال ساكن تهران نسبت به تست غربالگري ماموگرافي درسال 1387 مجری طرح خانم رحیمی کیان
 
 • بررسي مقايسه اي تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست (Tens) در نقاط مختلف بر شدت درد در طول فاز فعال زايمان در مادران نخست زا ، 1386، مجري خانم فاطمه واثق رحيم پرور
 
 • بررسي مقايسه اي درك پرستاران ونوجوانان از شان ومنزلت در نوجوانان بستري،1387، مجری طرح خانم کریمی
 
 • بررسي مقايسه اي مقياس جديد سطح هوشياري four و GCS دربخش هاي icu بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال 1387،مجری طرح و مدیر اجرائی خانم ذاکری مقدم
 
 • بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در مادران باردار متقاضي زايمان طبيعي و سزارين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران، 1384 ، مجري خانم فرشته جمشيدي و ...
 
 • بررسي ميزان صحت فشار خون هاي ارزيابي شده با فشار سنج عقربه اي بازويي وديجيتالي بازويي توسط پرستاران در بيماران بستري در بخش هاي جراحي عمومي بيمارستان امام خميني(ره) در سال 1387، مجری طرح خانم شیوا سادات بصام پور
 
 • بررسي وضعيت كنترل و عوارض بيماري ديابت نوع II در مراجعين به درمانگاه ديابت بيمارستان وليعصر ( عج ) تهران، 1387، مجريان خانم ها شادان پدرام رازي و نازي نجات
 
·         بررسی اثر بخشی مداخله چند عاملی بر پیشگیری از دلیریوم و طول مدت بستری بیماران در بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام خمینی در سال 1389 ،مجری خانم میترا ذوالفقاری
 
 • بررسی تاثیر اقدامات پرستاری در پیشگیری از حالات تهاجمی در بیماران تحت نظر در اورژانس بیمارستان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1386 ، مجری طرح آقای محمد رضا موقری
 
·         بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بر مشارکت ،استرس و عقاید آنان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجری خانم رقیه کریمی
 
·         بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر خستگی و کیفیت خواب مادران پس از زایمان ،مجری خانم ماندانا میر محمدعلی ئی
 
 • بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر پیامد بارداری و رفتارهای بهداشتی دوران پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سمنان در سال 1386 ،1387 ، مجری طرح خانم سیده طاهره میر مولایی
 
 • بررسی تاثیر مشاوره با والدین سیگاری بر مواجهه با دود محیطی سیگار و کوتینین ادرار شیرخواران ، 1387، مجری طرح خانم دکتر اعظم بحیرایی
 
 • بررسی تعدیل آلودگی صوتی بر ابعاد رفتاری و فیزیولوژیک نوزادان نار بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ، 1388 ،مجری طرح خانم رقیه کریمی
 
·         بررسی روایی و پایانی نسخه فارسی ابزار دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه ، مجری خانم میترا ذوالفقاری
 
 • بررسی مدل بهره وری پرستاران بالین ،1387 ،  مجری طرح خانم دکتر دهقان نیری
 
 • بررسی مقایسه ای تاثیر پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) با پیگیری تلفنی بر وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو، 1387، مجری طرح خانم میترا ذوالفقاری
 
·         بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ با روغن آفتاب گردان و روغن کنجد بر مدت گریه ،خواب و رشد شیرخواران ، مجری خانم ماندانا میر محمدعلی ئی
 
·         بررسی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات ارائه شده در بخش های اورژانس بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش طب اورژانس شهر تهران ، مجری خانم اشرف الملوک معماری 
 
 • بررسی نقش حمایت از بیمار و عوامل موثر بر ایفای آن در میان پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387 ، مجری طرح آقای دکتر رضا نگارنده
 
 • تاثير تمرينات ورزشي برافسردگي زنان چاق منطقه 17 شهر تهران ، 1385 ، مجری طرح خانم جلالی نیا و خانم رسولزاده
 
 • تبيين فرايند مراقبت از زخم پاي ديابتي ، 1386 ، مجری طرح خانم دکتر دهقان نیری
 
·         تبیین تجربیات پدران در اولین بارداری همسر ، مجری خانم شهناز گلیان
 
 • تصميم گيري مهارتهاي باليني دردانشجويان پرستاري، 1387 ، مجری طرح خانم شبان
 
·         طراحی و ارائه راهبردهای ارتقاء دهنده سلامت برای شایع ترین رفتار پرخطر نوجوانان ،مجری خانم اعظم بحیرائی
 
 • مقايسه كيفيت زندگي بيماران همودياليز و دياليز صفاقي در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران، 1386، مجريان آقايان احمد علي اسدي و عباس هوشمند.
دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
ليست طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا
 
به روز رسانی : 30/8/90
 
تاريخ و شماره قرار داد
مجري
استاد راهنما
عنوان
کد
5519/250/د
15/8/90
مريم مدرس
بررسي تاثير ويتامين D خوراكي بر واژينوزباكتريال در زنان سنين باروري
13331
90-01-28
م . ت
دكتر رضا نگارنده
بررسي ارتباط بين رفتارهاي مراقبتي دانشجويان دوره عرصه پرستاري با رضايت بيماران
12919
90-01-99
5326/250/د
8/8/90
دريادخت مسرور رودسري
بررسي ارتباط نشانه هاي تنفسي و كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه
 
---
مصطفي رضايي فريماني
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان باردار درباره اهداي خون بند ناف در شهر تهران سال 1389
13019
90-01-28
م . ت
گرانت اولين پروپوزال
دكتر افسانه صدوقي اصل
ارزيابي محيط آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران از ديد دانشجويان با استفاده از ابزار DREEM
13775
90-02-99
م . ت
خانم فاطمه رحيمي كيان
بررسي آگاهي و نگرش كادر مامايي - پرستاري شاغل در درمانگاه هاي پره ناتال و اورژانس زايمان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه اهداي خون بند ناف
13353
90-02-99
م . ت
دكترميترا ذوالفقاري
اثر بخشي آموزش رايانه اي بر مهارت هاي برقراري ارتباط و خودكارآمدي پرستاران و رضايتمندي بيماران
12790
90-02-99
4900/250/د
25/7/90
منصوره جمشيدي منش
بررسي تاثير برنامه آموزشي بر افسردگي پس از زايمان درمادران نخست زا
 
م - ت
 
دكتر اشقلي فراهاني
تبيين شكل گيري فرآيند اعتياد در بيماران قلبي
12245
89-04-123
م - ت
 
دكتر اشقلي فراهاني
روان سنجي ابزار ارزشيابي عملكرد آموزش باليني مدرسان پرستاري
12390
89-04-123
133/250/د
24/1/90
دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي
بررسي پديدار شناختي رعايت حقوق دانشجو در آموزش پرستاري كشور: ارائه پيش نويس منشور حقوق دانشجو
 
373/250/د
4/2/90
دكتر منصوره
 اشقلي فراهاني
فرآيند كسب شايستگي معلمي در مدرسان پرستاري: ارائه مدل
 
383/250/د
5/2/90
دكتر پارسا يكتا
تبيين فرآيند زندگي با ديابت در نوجوانان
 
394/250/د
5/2/90
دكتر بحيرايي
بررسي علل كاهش تغذيه انحصاري با شير مادر تا شش ماهگي
 
397/250/د
6/2/90
خانم دكتر بحيرائي
نگراني هاي بهداشتي نوجوانان و ارائه راهبردهاي ارتقاء مراقبت هاي بهداشتي آنان: يك مطالعه تركيبي
11912
89-04-28
877/250/د
25/2/90
سيمين تعاوني
بررسي تاثير كپسول جنيكو بر عملكرد جنسي زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1389
12026
89-04-28
950/250/د
27/2/90
پارسا يكتا
فرآيند تعامل استاد – دانشجو در آموزش پرستاري
 
1755/250/د/90
29/3/90
دكتر نورالدين محمدي
مقايسه اضطراب و افسردگي بيماران مرد و زن قبل و متعاقب كاشت دستگاه دفيبريلاتور قلب برگردان مراجعه كننده به مراكز قلب تهران، سال 1389
 
 
1756/250/د/90
29/3/90
دكتر نورالدين محمدي
بررسي تاثير بازآموزي انجام ساكشن لوله داخل تراشه بر معيارهاي فيزيولوژيك بيماران بستري در يكي از بخش هاي مراقبت ويژه مركز آموزشي - درماني حضرت رسول اكرم (ص)، سال 1389
 
1771/250/د/90
30/3/90
مرحمت فراهاني نيا
بررسي ارتباط سبك زندگي با كيفيت زندگي سالمندان غرب تهران در سال 1389
 
1909/250/د/90
4/4/90
دكتر منصوره اشقلي فراهاني
بررسي تاثير تمريتات تنفسي برنامه ريزي شده بر عوارض تنفسي بيماران پس از جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قلب شهيد رجائي، سال 1389
 
1851/250/د/90
1/4/90
دكتر دهقان نيري
اجرا و توسعه رويكرد حاكميت باليني جهت ارتقاء كيفيت خدمات باليني در بخشهاي اورژانس يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
 
م . ت
206/250/و/90
4/3/90
دكتر فروغ رفيعي
بررسي ارتباط خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران داراي استومي در مراكز آموزشي درماني منتخب دانشگاه و انجمن استومي ايران 1389
12223
89-04-123
2450/250/د
6/7/89
رقيه كريمي
بررسي تاثير تعديل آلودگي هاي صوتي در ابعاد رفتاري و فيزيولوژيك نوزادان
( نارس) بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان ( متمم بودجه سال 90 ارسال شد
8443
88-01-28
م . ت
2814/250/د
4/5/90
صغري نيكپور
مقايسه كيفيت زندگي سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندي ساكن در منطقه غرب تهران با كيفيت زندگي ساير سالمندان ساكن در منطقه در سال 1389
12261
89-04-123
م . ت
2813/250/د
4/5/90
صغري نيكپور
بررسي تاثير برنامه بحث گروهي مبتني بر توانمندسازي و سبك زندگي مبتلايان به پرفشاري خون در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1389
12326
89-04-123
طرح
دكتر محمدرضا دين محمدي
بازخورد در آموزش باليني پرستاري: يك تحقيق كيفي
13293
90-01-99
2812/250/د/90
4/5/90
دكتر نگارنده
تبيين فرآيند بهبودي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و ا رائه مدل نظري
 
2798/250/د
3/5/90
مهرناز گرانمايه
تاثير پيگيري نلفني بر پيامد بارداري و سلامت عمومي درمادران مبتلا به ديابت بارداري
13165
90-01-28
2818/250/د
4/5/90
حاجي كاظمي
بررسي تاثير آموزش و پيگيري با پيام كوتاه بر عادات غذايي و شاخص توده بدني زنان
 
2815/250/د
4/5/90
دكتر نورالدين محمدي
بررسي ارتباط تنش اخلاقي و فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
2884/250/د
5/5/90
سيمين تعاوني
مقايسه تاثير ماساژ درماني و رايحه درماني توام با ماساژ توسط ماما و خود فرد بر نشانه هاي يائسگي در زنان "
12849
90-01-28
م . ت
دكتر فروغ رفيعي
تبيين فرآيند گذر از دوره دانشجويي به پرستاري باليني
12321
89-04-123
طرح
زهرا احمدي
بررسي فراواني افسردگي مردان پس از زايمان همسر و ارتباط آن با عوامل فردي و خانوادگي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد اكبرآبادي سال 1389
12567
90-01-12
3971/250/د
3/7/90
طاهره رحيمي كيان
مقايسه شدت درد ، خستگي و رضايت در زايمان فيزيولوژيك و زايمان طبيعي رايج
 
3970/250/د
3/7/90
دكتر مهوش صلصالي
تبيين فرآيند شكل گيري تصوير ذهني مردم از پرستاري
 
طرح
دكتر فريده باستاني
تاثير كاربرد طب فشاري بر ميزان اضطراب و شدت آن در زنان مبتلا به ديابت حاملگي
12269
89-04-28
طرح
دكتر فريده باستاني
بررسي فشار بار مراقبتي زنان مراقب (عضو خانواده سالمند مبتلا به الزايمر) و ارتباط آن با خودكارآمدي عمومي
13742
90-02-99
 
طرح
دكتر رضا نگارنده
بررسي نگراني هاي مرتبط با ايمن سازي كودكان 0 الي 24 ماهه در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
11497
89-04-99
 
شيرين شهبازي
بررسي شيوع بيماريهاي نقص انعقادي ارثي در ختران 15 الي 18 ساله مبتلا به منور ارثي شهر تهران
 
12400
90-01-123
 
فرشته جهدي
بررسي تاثير پماد گياه صبر زرد و پماد گل هميشه بهار بر التيام و شدت درد اپي زياتومي زنان نخست زاي بستري در بيمارستان لولاگر تهران سال 1389
12371
89-04-28
طرح
دكتر شهرزاد غياثونديان
تجربيات دانشجويان دكتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران
12129
89-04-28
طرح
دكتر شهرزاد غياثونديان
بررسي تاثير بازآموزي مهارتهاي باليني پايه قبل از ورود به كارورزي عرصه بر مهارت باليني ، سطح اضطراب و خودكارامدي دانشجويان پرستاري
12123
89-04-28
 
صغري نيكپور
بررسي متغيرهاي مرتبط با خودكارآمدي و ارتباط آن با افزايش فعاليت هاي فيزيكي در بيماران مبتلا به سرطان پيشرفته تحت شيمي درماني
12491
90-02-123
 
دكتر سيده فاطمه واثق رحيم پرور
بررسي ارتباط كيفيت خواب و زايمان زودرس در زنان باردار
13290
90-01-28
 
دكتر ناهيد دهقان نيري
بررسي تاثير به كارگيري برنامه مراقبتي خانواده محور بر تبعيت از رژيم درماني در بيماران مبتلا به سكته مغزي
13169
90-01-28
 
دكتر ناهيد دهقان نيري
تبيين تجربه مراقبت از بيماران مرحله آخر حيات توسط پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه :‌يك مطالعه كيفي
 
13666
90-02-99
 
دكتر ناهيد دهقان نيري
آسيب شناسي برنامه تحصيلي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه از ديدگاه دانشجويان
13009
90-01-99
 
دكتر ناهيد دهقان نيري
تبيين درك دانشجويان كارشناسي از انتخاب پرستاري به عنوان رشته تحصيلي
90-12865
01-99
 
دكتر ناهيد دهقان نيري
شناسايي عوامل موثر بر تصميم گيري جهت عضويت و عدم عضويت پرستاران در انجمن هاي حرفه اي پرستاري
13649
90-01-28
 
منصوره علي اصغرپور
روان سنجي فارسي مقياس سنجش خود مديريتي بيماران صرعي
13287
90-01-99
 
منصوره علي اصغرپور
بررسي تاثير افزايش سرعت جريان خون دستگان همودياليز بر شدت و عوامل خطر خارش اورميك در بيماران حين همودياليز
12809
90-01-28
4067/250/د
6/7/90
مهرنوش اينانلو
بررسي ارتباط سبكهاي مقابله با استرس و خودكارآمدي در دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1390
 
4126/250/د
9/7/90
دكتر نورالدين محمدي
مقايسه دو روش آموزش از طريق لوح فشرده و آموزش سنتي بر يادگيري و رضايتمندي دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال 90 - 91
 
4611/250/د
18/7/90
دكتر تراته تقوي
بررسي تاثير آموزش بر سطح قاطعيت و حودكارآمدي دانشجويان كارشناسي پرستاري
 
4614/250/د
18/790
واثق رحيم پرور
بررسي ارتباط كيفيت خواب و زايمان زودرس در زنان باردار
 
1625695
24/1/89
مريم كشاورز
بررسي تاثير موسيقي و تماس پوستي مادر - نوزاد بر اضطراب موقعيتي مادران سزاريني بستري در مركز آموزي درماني شهيد اكبرآبادي، سال 1388
822/پ
1770240
19/5/89
سيمين تعاوني
عصاره ريشه سنبل الطيب بر اختلال خواب زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني منتخب علوم پزشكي ايران 1388
854/پ
1742205
28/4/89
دكتر فريده باستاني
بررسي تاثير برنامه مشاركت مادران تخست زا در مراقبت از نوزاد پره ترم بر اضطراب و رضايتمندي آنان و بستري مجدد اين نوزادان در بيمارستان شهيد اكبر آبادي سال 1389
872/پ
1851347
19/7/89
دكتر اشقلي فراهاني
بررسی فرهنگ سازماني ازديدگاه پرستاران و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان در مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال1389
890/پ
1778337
25/5/89
دكتر فريده باستاني
بررسي تاثير طب فشاري بر خستگي و تهوع استفراغ كودكان سن مدرسه مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد تحت شيمي‌درماني بستري در مركز آموزشي درماني حضرت علي اصغر(ع) 1389
929/پ
1785872
31/5/89
دكتر حميد پيروي
بررسي اعتماد به نفس و اضطراب اجتماعي دانشجويان كارشناسي پرستاري سال اول تا چهارم دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران سال 1389
938/پ
1728462
14/4/89
ليلا نيساني
بررسي مشخصات فردي، عوامل ناباروري، مامائي و حمايت اجتماعي و ارتباط آنها با شدت اضطراب در زنان باردار شده با روش هاي كمكي باروري ،مراجعه كننده به مراكز منتخب ناباروري در شهر تهران، سال 1388
791/پ
1785590
31/5/89
ژاله محمدعليها
بررسي ارتباط سبك زندگي با كيفيت زندگي در زنان مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به درمانگاه قلب بيمارستانهاي منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1389
941/پ
1785822
31/5/89
مهناز سيدالشهدائي
بررسي مقايسه اي تاثير ثابت سازي لوله تراشه توسط وسيله نگهدارنده لوله تراشه و روش متداول بر كيفيت مراقبت از راه هوائي در بخش هاي ويژه بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) سال 1389
942/پ
1872299
4/8/89
دريادخت مسرور رودسري
بررسي كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به انجمن صرع ايران ، تهران 1389
 
949/پ
1907727
13/10/89
منصوره اشقلي فراهاني
بررسي فرهنگ سازماني از ديدگاه پرستاران و ارتباط آن با رضايت شغلي آنان در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1389
980/پ
1872324
4/8/89
مرحمت فراهاني نيا
بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و كيفيت زندگي در سالمندان
991/پ
1687471
11/3/89
سارا اسمعيل زاده ساعيه
بررسي دسترسي به اينترنت و ساير رسانه ها در كسب اطلاعات بهداشتي و ارزيابي اطلاعات بدست آمده از اينترنت در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران 1388
950
1619254
18/1/89
منصوره جمشيدي منش
بررسي تاثير اتاق محرك حواس چندگانه (آرامش كاو) بر خودكارآمدي زنان در ليبر و خودكارآمدي شيردهي تا شش هفته بعد از زايمان در بيمارستان اكبرآبادي شهر تهران سال 1388
894
1708304
29/3/89
خانم محمدعليها
آقاي خيري
بررسي رضايت شغلي اعضاء هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامائي و ارتباط آن با خودكارآمدي
962
1703610
25/3/89
آقاي خيري
خانم محمدعليها
بررسي مشكلات اعضاء هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي در امر آموزش باليني و ارتباط آن با رضايت شغلي
 
961
1615338
16/1/89
دكتر سرور پرويزي
تبيين تئوريك سلامت از ديدگاه مردان
953
753/250/د
3/3/89
واثق رحيم پرور
بررسي تاثير برنامه آموزشي رايانه اي بر خودكارآمدي تحمل ليبر خارج از دانشكده
 
9974/910/پ/د
24/3/89
واثق رحيم پرور
بررسي ميزان بكارگيري حمايتهاي حرفه اي ليبر در بيمارستهاي شهر تهران و برخي عوامل موثر بر آندر سال 1388 خارج از دانشكده
9208
9975/910/پ/د
24/3/89
واثق رحيم پرور
بررسي انتظارات و آگاهي زنان باردار از نقش ماما در طول ليبر و زايمان در مراكز بهداشت و درمانگاههاي مراقبت بارداري در سال 88 و 89 خارج از دانشكده
9567
65/132
29/3/89
دکتر اعظم بحيرائي
طراحي و ارائه راهبردهاي ارتقا دهنده سلامت براي شايع ترين رفتار پرخطر نوجوانان
10494
89-01-28
---
شهناز گليان تهران
تبيين تجربيات پدران در اولين بارداري همسر
10482
89-01-28
---
شهناز گليان تهران
تاثير كلسي موي بالانس و ويتاگنوس بر علائم يائسگي در زنان يائسه شهر تهران
9027
167/132
21/5/89
مهوش صلصالي
اجرا وارزشيابي مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد بر اساس مدل آيووا در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي : مطالعه ترکيبي
10472
89-01-28
388/132
15/8/89
دکتر تهمينه صالح
 
 
اجرا و توسعه رويکرد حاکميت باليني جهت ارتقاء كيفيت خدمات باليني در بخشهاي اورژانس يکي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران
10433
89-01-28
644/132
4/11/89
ماندانا ميرمحمدعلي
 
 
بررسي تأثير تمرينات ورزشي بر خستگي و کيفيت خواب مادران پس از زايمان
10301
89-01-28
20/132
29/8/89
ماندانا ميرمحمدعلي
بررسي مقايسه اي تاثير ماساژ با روغن آفتاب گردان و روغن کنجد بر مدت گريه، خواب و رشد شيرخواران
10296
89-01-28
162/132
12/4/89
دكتر ميترا ذوالفقاري
بررسي اثر بخشي مداخله چند عاملي بر پيشگيري از دليريوم و طول مدت بستري بيماران در بخش جراحي قلب باز بيمارستان امام خميني(ره) در سال 1389
10263
89-01-28
707/132
24/11/89
دکتر ميترا ذوالفقاري
بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي ابزار ارزيابي دليريوم در بخش مراقبتهاي ويژه.
10251
89-01-28
260/132
6/7/89
اشرف الملوك معماري
بررسي ميزان رضايت مندي بيماران از خدمات ارائه شده در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش طب اورژانس شهر تهران،
10151
89-01-28
675/132
16/11/89
مريم رحمتي
بررس تاثير اموزش الكترونيك مراقبت از خود بر خودپنداري نوجوانان ديابتي
10860
89-02-28
348/132
2/8/89
رقيه كرمي
بررسي مقايسه اي وضعيت تکامل کودکان 1 تا 5 ساکن در خانه هاي نگهداري از کودکان و نوجوانان و مهد هاي ASQ ساله براساس مقياس کودک شهر تهران
10853
89-02-28
424/132
29/8/89
دکتر ناهيد دهقان نيري
طراحي ابزار بررسي عوامل موثر در بکارگيري باليني برنامه هاي آموزش مداوم پرستاري
10844
89-02-28
217/132
22/6/89
دکتر اعظم بحيرائي
رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري و ارايه راهبردهاي بهبود دهنده سلامت آنها: يک مطالعه ترکيبي
10802
89-02-28
542/132
29/9/89
آرزو راستي
مقايسه حساسيت و ويژگي تست گراويندکس به روشهاي اگلوتيناسيون و ممانعت از اگلوتيناسيون و سريع نواري جهت تشخيص بارداري در نمونه ادرار با روش اليزا
10759
89-02-28
597/132
14/10/89
شادان پدرام رازي
بررسي تاثير آموزش و پيگيري استفاده از پيک فلومتر بر اساس برنامه عملکردي بر کنترل بيماري آسم
10702
89-02-28
تازه در خصوص قرار داد اقدام شده و هنوز به در حال اجرا منتقل نشده
دکتر فاطمه رمضان زاده، خانم دکتر ياوري
بررسي ارتباط شيوه زندگي زنان با استرس اکسيداتيو مايع فوليکولي و نتايج آزمايشگاهي روشهاي کمک باروري در مرکز باروري
۱۰۶۰۳
۸۹-۰۲-۲۸
672/132
11/11/89
دکتر اعظم بحيرائي
بررسي تاثير مواجهه با دود دست دوم سيگار بر وضعيت شيردهي
11484
89-03-28
اچ اس آر
.
معصومه ايماني پور
طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران در دوره كارورزي بخشهاي ويژه و تعيين ميزان روايي و پايايي آن خارج از دانشكده
10264
89-01-76
م ت
اخلاق پزشكي
دكتر ناهيد دهقان نيري
كشف و ارائه الگوي مراقبتي اسلامي خارج از دانشكده
10432
89-02-50
6439/250/د
9/12/89
دكتر منصوره اشقلي فراهاني
بررسي ارتباط شاخص هاي تنفسي و فيزيولوژيكي قبل از جداسازي از دستگاه تهويه مكانيكي با پيامدجداسازي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر در مركز قلب و عروق شهيد رجائي سال 1389 پايان نامه ارشد
 
6432/250/د
9/12/89
دكتر نعيمه سيدفاطمي
فرآيند ارتقاء سلامت در زنان سرپرست خانوار: ارائه مدل پايان نامه ارشد
 
6446/250/د
9/12/89
فرح روزبه
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي دختران و پسران نوجوان مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به درمانگاه تالاسمي ظفر سال 1389 پايان نامه ارشد
 
7003/250/د
28/12/89
دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي
تبيين فرآيند تعالي حرفه اي در پرستاران باليني و تعالي حرفه پرستاري رساله دكتري
 
7002/250/د
28/12/89
دكتر ندا مهرداد
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در رستاران باليني رساله دكتري
 
6661/250/د
15/12/89
دكتر سودابه جولائي
فرآيند حمايت از همسران مردان مصرف كننده مواد مخدر رساله دكتري
 
6441/250/د
9/12/89
ليلا ا ميني
بررسي تاثير قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري بر فعاليت بيماري زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مراكز روماتولوژي تهران سال 1389 پايان نامه ارشد
 
6430/250/د
9/12/89
خانم دكتر مهوش صلصالي
اجرا و ارزشيابي مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد از بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي بر اساس مدل آيووا: مطالعه تركيبي رساله دكتري
 
5439/250/د
16/11/89
خانم دكترمرقاتي خوئي
مقايسه ميزان اثربخشي آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري و آموزش سنتي بر خودكارآمدي جنسي پس از زايمان زنان نخست زاي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد اكبرآبادي سال 1389 پايان نامه ارشد
 
6442/250/د
9/12/89
ليلا اميني
بررسي موانع انجام غربالگري ماموگرافيك سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به درمانگاه هاي مراكز آموزشي درماني منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1389 پايان نامه ارشد
 
6023/250/د
1/12/89
مريم كشاورز
تاثير يادگيري فرد محور و گروه حمايتي بر كيفيت زندگي زنان يائسه مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني منتخب وابسته به د انشگاه علوم پزشكي تهران 1389 پايان نامه ارشد
 
6021/250/د
1/12/89
ليلا نيساني ساماني
مقايسه عوامل شخصيت در زنان با و بدون عوارض خلقي مرتبط با مصرف قرص هاي خوراكي تركيبي پيشگيري از بارداري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني منتخب دانشگاه علوم پزرشكي تهران سال 1389 پايان نامه ارشد
 
 
6024/250/د
1/12/89
فريبا نصيري زيبا
بررسي تاثير تحريك ناحيه هوكو يخ بر درد ناشي از ورود سوزن به فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهيد هاشمي نژاد، حضرت رسول(ص)، فيروزگر دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1389 پايان نامه ارشد
 
5996/250/د
1/12/89
دكتر مهوش صلصالي
تبيين فرآيند و ارائه مدل تئوريك تامين مراقبت پرستاري ايمن رساله دكتري
 
5118/250/د
3/11/89
دريادخت مسرور رودسري
بررسي كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به صرع و عوامل مرتبط ب اآن در مراجعه كنندگان به انجمن صرع ايراون و كلينك مغز و اعصاب بيمارستان لقمان حكيم تهران سال 1389 پايان نامه ارشد
 
4951/250/د
26/10/89
دكتر فروغ رفيعي
تبيين فرآيند گذر از دوره دانشجويي به پرستاري باليني پايان نامه ارشد
 
4955/250/د
26/10/89
دكتر فروغ رفيعي
بررسي خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران داراي استومي در مراكز آموزشي درماني منتخب دانشگاه و انجمن استومي ايران سال 1389
12223
89-04-123
1070/132
1/3/90
4670/250/د
16/10/89
دكتر حميد پيروي
فرآيند تصميم گيري مراقبين عضو خانواده درباره انتقال سالمند مبتلا به بيمارس مزمن به خانه سالمندان:‌ طراحي مدل رساله دكتري
 
1587620
11/12/88
مهناز سيدالشهدائي
بررسي آسيب ناشي از وسايل نوگ تيز و برنده در بخش هاي ويژه و عمومي بيمارستان حضرت رسول اكرم، وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1388
107/ك
كميته پژوهشي دانشجوئي
1401/132
26/12/88
دکتر ناهید دهقان نیری
بررسی سطح فرسودگی شغلی و وضعیت سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخشهای پیوند مغز استخوان بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ارتباط انها با یکدیگر
88-04-28
-9836
1417/132
26/12/88
دکتر اعظم بحیرائی
بررسی تاثیر اموزش رویکرد مبتنی بر شواهد به روش ترکیبی بر پیامدهای یادگیری پرستاران ویژه قلب و تبیین تجربه انها
88-04-28
-9612
1418/132
26/12/88
دکتر اعظم بحیرائی
بررسی تاثیر استنشاق دود سیگار بر میزان ویتامین d در مادران و نوزادان در زمان زایمان
88-04-28-
9843
1268/132
24/12/88
دکتر زهرا راهنورد
بررسی تاثیر اموزش رایانه ای مهارتهای زندگی به والدین بر میزان اگاهی و نگرش فرزندان نو جوان انها نسبت به سوئ مصرف مواد مخدر در فرهنگسرای منطقه 17 شهرداری تهران
88-02-62
8987
1264/132
24/12/88
دکتر زهرا راهنورد
بررسی تاثیر اموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر صلاعی در دانش اموزان دبیرستانهای دولتی منطقه 17 تهران
87-03-62
-7706
1046/132
10/11/88
منصوره علی اصغر پور
تبیین فرایند مراقبت از زخم پای دیابتی
87-04-28
8183
1045/132
10/11/88
منصوره علی اصغر پور
بررسی کیفیت خواب و کیفیت زندگی سالمندان مقیم اسایشگاه کهریزک و عوامل موثر بر انها
88-03-28
9398
1064/132
18/11/88
دکتر علیرضا نیکبخت نصر ابادی
بررسی میزان تاثیر طب فشاری بر نقطه p-6 بر کاهش تهوع و استفراغ بیماران تحت اعمال جراحی استرابیسم چشم
88-03-28
9402
1167/132
10/12/88
لادن حسینی
دکتر نیکبخت نصرآبادی
مقایسه عملکرد جنسی زنان بعد از زایمان طبیعی و سزارین
88-02-28-
8886
1178/132
12/12/88
فاطمه نوغانی
بررسی تاثیر اموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
88-01-28=
8546
1212/132
15/12/88
دکتر میترا ذوالفقاری
بررسی تاثیر زمان خروج از تخت بر بروز عوارض عروقی در بیماران پس از انژیو گرافی از طریق شریان فمورال یک مرور نظامند
88-04-28
9696
1007/132
26/10/88
دکتر شهرزاد غیاثوندیان
بررسی نگرش و عوامل انگیزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری نسبت به اشتغال در بخشهای کانسر و کار با بیماران پس از فارغ التحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی مستقر در شهر تهران
 
88-03-28
9445
209/132
20/4/88
دکتر معصومه ذاکری مقدم
بررسی میزان یاداوری دانش و مهارت احیائ قلبی تنفسی اولیه پس از یک دوره باز اموزی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
87-03-28-
7864
660/132
25/5/88
فاطمه رحیمی کیان
بررسی مقایسه ای اثر بخشی شیوه های مداخله ای مبتنی بر مدل باورهای مرتبط با سلامت بر دانش نگرش و سبکهای مقابله ای زنان 40 تا 60 سال ساکن تهران نسبت به تست غربالگری مامو گرافی
87-02-28-
7231
496/132
28/12/88
دكتر بحيرايي
بررسی الگوی مصرف و میزان مواجهه با دود تحمیلی دخانیات در خانمهای باردار مراجعه کننده به مراکز تحتبوشش دانشگاه علوم بزشکی تهران
87-04-28
8171
1527394
21/10/88
دكتر جولائي
بررسي ارتباط رضايت شغلي پرستاران با رضايتمندي بيماران در مراكز آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران
 
895
1191028
27/12/87
دكتر بريم نژاد
بررسي تاثير نوشتار درماني بر كيفيت زندگي و مقياسهاي روان سنجي بيماران مبتلا به ويتيليكو
 
807
1535232
28/10/88
دكتر پيروي
تجربه زندگي شد ه نوجوانان از والد داشتن: پديده شناسي هرمينوتيك
 
858
1220641
1/2/88
دكتر فريده باستاني
اثربخشي آموزش سبك زندگي بهداشتي از راه دور بطريق الكترونيكي، بر سلامت عمومي و شدت علائم سندرم پيش از قاعدگي (PMS) در زنان دانشجو"
783
1527464
21/10/88
مهوش دانش كجوري
بررسي ارتباط بارداري ناخواسته با پيامدهاي بارداري و زايمان در زنان مراجعه كننده به مرا كز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1388
787/پ
1450316
13/8/88
دكتر فريده باستاني
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي، سلامت معنوي و خودكارآمدي با اميد در مادران كودكان مبتلا به لوسمي در مركز اموزشي درماني حضرت علي اصغري (ع) تهران سال 1388
753/پ
1364321
3/6/88
سيمين تعاوني
بررسي تاثير حركات ويژه لگني با توپ زايماني و گرما درماني ناحيه پرينه و استفاده توام از آنها بر شدت درد مرحله فعال زايمان زنان نخست زاي مراجعه كننده به بيمارستان لولاگر تهران سال 87
717/پ
رنك2/87
مريم كرباسي مطلق
بررسي مقايسه اي اثربخشي شيوه هاي مداخله اي مبتني بر مدل باورهاي مرتبط با سلامت بر دانش، نگرش و سبك هاي مقابه اي زنان 40 تا 60 سال سان تهران نسبت به تست غربالگري ماموگرافي در سال 1387
7231
28-02-87
1061124
6/9/87
صغري نيكپور
بررسي تاثير ورزش بر كيفيت زندگي زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز سنجش تراكم استخوان دانشگاه علوم پزشكي ايران 1387
781
925276
6/5/87
مهوش دانش
بررسي عوامل موثر بر تغذيه انحصاري شيرخوار و نقش حفاظتي تغذيه انحصاري شيرخوار با شيرمادر بر بروز عفونت هاي دستگاه تنفسي و اسهالي شيرخوار تا يك سالگي در مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران 1386
782
1041300
20/8/87
ملوك صديقي
بررسي الگوي تغذيه و وضعيت رشد كودكان دبستاني در مدارس منتخب غرب تهران 1386
(تا پايان شهريور 89 تمديد شد نامه 1550430 مورخ 10/11/88
758
1061134
6/9/87
زهره رفتاري
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران از نظر آموزشي و پژوهشي و فرهنگي رفاهي در سال 1387 - 1386
774
807206
20/1/87
صديقه عاصمي
و دكتر بريم نژاد
مقايسه تاثير آموزش گروهي و انفرادي بر پيگيري درمان و كيفيت زندگي بيماران بعد از تعويض دريچه
746
903181
12/4/87
دكتر سودابه جولايي
بررسي ديدگاه دانشجويان سال آخر پرستاري در رابطه با اخلاق حرفه اي و حقوق بيمار: توسعه ، اجرا و ارزشيابي برنامه بهبود
727