لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه سال 1387  و 1388

 

 

 

 

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ

448

 

فاطمه تیموری
استاد راهنما: نسرین سلمانی باروق
استاد مشاور: هایده نکته دان
استاد آمار: عباس مهران

بررسی مقایسه ای سبک زندگی در افراد 24-65 ساله دارای فشار خون طبیعی و پر فشار خون ساکن در منطقه کوثر شهر قزوین

 

زمستان 86 

 

 

 

 

449

 

آسيه درويش

استاد راهنما: فرزاد توحيد خواه

استاد مشاور: رسول خياطي

 

طراحي سيستم تنظيم نوبت كاري پرستاري مبتني بر الگوريتم ژنتيك

(abstract)

1387

 

450

 

 

سميرا     ملكيان

استاد راهنما: مينو پاك گوهر

استاد مشاور: ماندانا مير محمد علي

استاد آمار: عباس مهران

بررسي مقايسه اي تاثير مصرف قرص هاي خوراكي (ال دي) و كاندوم بر عملكرد جنسي در مراجعين زن 49-19 ساله به مراكز بهداشتي

منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1386

(abstract)

1387

451

 

مريم رضائيان

استاد راهنما: مهرناز گرانمايه

استاد مشاور: زهره خاکبازان

استاد آمار: ‌ دكتر حميد حقاني

بررسي مقايسه اي تاثير تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست ( تنفس) با تزريق موضعي ليدوكائين بر عوارض اپي زياتومي در زنان نخست زا

(abstract)

ارديبهشت 1387

452

 

كبري ابوذري

استاد راهنما: فاطمه رحيمي كيان

استاد مشاور: ماندانا

مير محمدعلي ئي

استاد آمار : عباس مهران

بررسي تاثير آموزش نسبت به انتخاب نوع روش زايمان بر اساس مدل باور بهداشتي در زنان باردار متقاضي درياقت مراقبتهاي دوران بارداري شهرستان شاهرود در سال86

 

(abstract)

خرداد 87

 

 

453

صدیقه افراسيابي

استاد راهنما: مريم مدرس

استاد مشاور: طاهره ميرمولائي

استاد آمار : عباس مهران

بررسي عوامل مستعد كننده ي اختلال استرس بعد از تروما در زنان زايمان كرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهر

(abstract)

تير 87

454

محمد آقا جاني

استاد راهنما: دكتر ترانه تقوي

استاد مشاور:ناهيد دخت شريفي

استاد آمار: عباس مهران

بررسي ميزان قاطعيت و ارتباط آن با اضطراب در دانشجويان رشته هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1386

(abstract)

تير 87

455

 

 

 

آزيتا تيزنوبيك

استاد راهنما: طاهره ميرمولايي

استاد مشاور: مينو پاك گوهر

استاد آمار: دكتر انوشيروان كاظم نژاد

بررسي تاثير مشاور بر سبك زندگي زنان يائسه و همسرانشان

(abstract)

تير 87

456

حبيبه مرتضي

استاد راهنما: سيده طاهره ميرمولايي

استاد مشاور: مهوش مشرفي

استاد آمار: انوشيروان كاظم نژاد

بررسي تاثير كلاسهاي آمادگي دوران بارداري بر رفتارهاي بهداشتي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سمنان در سال 86

(abstract)

1387

457

رقيه رحماني بيلندي

استاد راهنما:زهره خاكبازان

استاد مشاور: مهرناز گرانمايه

استاد آمار : عباس مهرا

بررسي تاثير دريافت رژيم حاوي كربو هيدرات در مرحله اول زايمان بر پيامد مادري و جنيني زنان باردار كم خطر

(abstract)

تابستان 87

458

سكينه محمدي

استاد راهنما: معصومه ذاكري مقدم

استاد مشاور: منصوره

علي اصغر پور

استاد آمار: عباس مهران

بررسي تاثير آموزش به بيمار پيرامون كنترل درد، بر ميزان اضطراب قبل و شدت درد بعد از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكم در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 1387

(abstract)

تير 87

459

مرضيه پازكيان

استاد راهنما: مرضيه شبان

استاد مشاور: معصومه ذاكري مقدم

استاد آمار : عباس مهران

مقايسه ي تاثير ورزش هاي هوازي و كششي توام با هوازي بر ميزان خستگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن ام . اس شهر تهران در سال 87-86

(abstract)

آبان 87

460

معصومه سبزعلي گل

استاد راهنما: شيوا سادات بصام پور

استاد مشاور: شكوه ورعي

استاد آمار: عباس مهران

بررسي تاثير تغيير وضعيت بدن بر عوارض كاتتريسم تشخيصي قلبي

 

(abstract)

مهر87

461

تابنده صادقي

استاد راهنما: رقيه كريمي

استاد مشاور: دكتر دهقان نيرياستاد آمار: عباس مهران

بررسي مقايسه اي درك پرستاران و نوجوانان بيمار بستري ، از شان و منزلت بيمار در بيمارستانهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 86

(abstract)

مهر 87

462

طاهره صديقيان

استاد راهنما: فاطمه واثق

استاد مشاور: مينو پاك گوهر

استاد آمار: دكتر محمودي

بررسی مقایسه ای تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (TENS)در نقاط مختلف بر شدت درد و طول فاز فعال زایمان در مادران نخست زا

 

(abstract)

تير 87

463

سميه مولايي

استاد راهنما: دكتر احمد علي اسدي

استاد مشاور:دكتر ناهيد دهقان نيري

استاد آمار: عباس مهران

بررسي تاثير مشاوره تلفني بر تداوم درمان با اينترفرون و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن

(abstract)

مهر 87

  464

معصومه عظيم نژاد

استاد راهنما : اکرم السادات سادات حسینی

استاد مشاور : دکتر ناهید دهقان نیری

استاد آمار : عباس مهران

بررسی تأثیر ماساژ بر سطح اضطراب قبل از پروسیجرهای تهاجمی کودکان 11 – 7 ساله بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1386

(abstract)

دي 87

465

فیروزه پیامنی

استاد راهنما: دکتر علی اصغر نظری

استاد مشاور: هایده نکته دان

استاد آمار : عباس مهران

بررسی سبک زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران سال 87

(abstract)

زمستان 87

466 ماندانا میر محمد علی ئی
استاد راهنما : دکتر یاور نیکروش
بررسی تاثیر وضعیت اشتغال مادر بر نتیجه حاملگی در مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 1373

467

فاطمه خزایی

استاد راهنما : ماندانامیر محمد علی ئی

استاد مشاور : مریم مدرس

استاد آمار : عباس مهران

بررسی تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان اضطراب و درد ناشی از کارگذاری آی یودی

(abstract)

اسفند 87

468

زینب فدائی

استاد راهنما : رقیه کریمی

استاد مشاور : علیرضا نیکبخت نصر آبادی

استاد آمار : عباس مهران

بررسی تاثير تورآشناسازی بر اضطراب كودكان سن 11-5 ساله  قبل از اعمال جراحی انتخابی در بیمارستان رازی مرند

 

(abstract)

خرداد 88

469

مریم  شیر محمدی

استاد راهنما : زیبا تقی زاده

استاد مشاور : ماندانا میر محمد علی ئی

استاد آمار :  محمد اربابی

بررسی تاثیر مشاوره بر علائم سندرم قبل از قاعدگی

 

(abstract)

خرداد 88

470

سیده فاطمه   میربازغ

استاد راهنما: زهرا رهنورد

استاد مشاور: میترا ذوالفقاری

استاد آمار: عباس مهران

بررسی تاثیر آموزش بر رفتار های تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 87-88

(abstract)

تیر 88

471

اوین   شافعی

استاد راهنما: فاطمه واثق رحیم پرور

استاد مشاور: زیبا تقی زاده

استاد آمار: عباس مهران

بررسی تاثیر برنامه آموزشی رفلکسولوژی بر عوارض یائسگی

(abstract)

تیر 88

472

رقیه    خرقانی

استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی

استاد مشاور:  دکتر افشین محسنی فر

استاد آمار : دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسی تاثیر مشاوره با والدین سیگاری بر مواجهه شیر خواران با دود دست  دوم سیگار بر اساس مقدار کوتینین  ادرار و گزارش والدین

(abstract)

1388

473

زینب   موحدی

استاد راهنما: اکرم السادات سادات حسینی

استاد مشاور : دکتر رضا نگارنده

استاد آمار: عباس مهران

بررسی تاثیر تحریک بویایی آشنا بر پاسخ های درد ناشی از خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387          

abstract

تیر 1388

474

زهرا     رستم پی

استاد راهنما: خانم خاکبازان

استاد مشاور: فاطمه واثق رحیم پرور

استاد آمار: دکتر بنفشه گلستان

بررسی تاثیر حضور همراه در طول زایمان بر پیامد مادری و نوزادی در زنان باردار کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر بهشتی

(abstract)

تابستان 88

475

سید قاسم    موسوی

استاد راهنما: دکتر احمد علی اسدی نوقابی

استاد مشاور: عباس هوشمند

استاد آمار: عباس  مهران
   بررسی ارتباط اختلال عملکرد جنسی با پارامترهای بیو شیمیایی خون و سطح افسردگی در بیماران مرد مبتلا به هپاتیت مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 87-1386
87-1386

476

زینب   عشریه

استاد راهنما: مریم مدرس

استاد مشاور: ماندانا میرمحمد علی

استاد آمار: عباس مهران
بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول بابونه بر شدت دیسمنوره اولیه

تیر 88

477

فهیمه    رنجبر

استاد راهنما: فاطمه میر مولایی

استاد مشاور: دکتر نورالدین نخستین انصاری

استاد آمار: دکتر محمود محمودی
بررسی تاثیر تمرینات بدنی طراحی شده بر دردهای کمری و لگنی مرتبط با بارداری و محدودیت عملکرد ناشی از آن

تیر 88

478

معصومه     لطیفی

استاد راهنما:  مرضیه شبان

استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد آمار: عباس مهران

مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پوشه کار ( پورت فولیو) و متداول بر میزان مهارت های تفکر انتقادی و رضایتمندی  دانشجویان پرستاری

دی 87

479

هما   علی زاده میر اشرفی

استاد راهنما: دکتر علی اکبر نظری

استاد مشاور: هایده  نکته دان

استاد آمار : عباس مهران

بررسی تاثیر آموزش کنترل وزن بر آگاهی و نگرش و رفتارهای بهداشتی زنان با شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل 87
زمستان 87
480

سیده عظمت   موسوی فر

استاد راهنما: میترا ذوالفقاری

استاد مشاور : شادان پدرام

استاد آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی مقایسه ای تاثیر پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) و پیگیری تلفنی بر وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در سال 1387
تیر 88
481

زهرا   رضایی  حبیب آبادی

استاد راهنما: مهرناز گرانمایه

استاد مشاور: زهره خاکبازان

استاد آمار: عباس مهران
بررسی تاثیر ماساژ پرینه با وازلین بر میزان اپی زیوتومی و پارگی های پرینه در هنگام زایمان جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مامایی ( گرایش آموزش مامایی)

آذر 88
482

زهرا    گوزلیان

استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی

استاد مشاور: زهره خاکبازان

استاد آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی ارتباط نگرش مذهبی با اضطراب زنان باردار نخست زا جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مامایی( گرایش بهداشت مادر و کودک )

تیر 88
483

علی     محمدپور

استاد راهنما: دکتر زهره پارسایکتا

استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
زندگی با HIV/AIDS  : تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی
 
پاییز 88
484

گلنار    ناصحی

استاد راهنما: سیده فاطمه واثق رحیم پرور

استاد مشاور: زهره خاکبازان

استاد آمار:  انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر آموزش حمایتهای مداوم مامایی در طی لیبر به دانشجویان مامایی بر رفتار حمایتی آنها و رضایتمندی مادران
 
دی 1388
485  مریم شمالی
استاد راهنما :منصوره علی اصغر پور
استاد مشاور : معصومه ذاکری مقدم
استاد آمار : دکتر سقراط فقیه زاده
 بررسی تاثیر آموزش خود کارآمدی برتغییرات وزن بیماران دیالیزی در بیمارستانهای  منتخب دانشگاه علوی پزشکی زنجان در سال 88

دی ماه 88
486 علیرضا خاتونی
استاد راهنما : دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور : دکتر فضل ا.. احمدی
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور

1388