دکتر احمدعلي اسدي نوقابي                                       تاریخ آخرین اصلاح : 28/7/1389

                                                                                                               

مشخصات فردي

 

 مرتبه دانشگاهي : مربی هیات علمی

گروه آموزشي : داخلی جراحی

سال تولد: 1344

پست الكترونيك: asadin@sina.tums.ac.ir

تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171 -  09121938906

نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
home page: http://www.tums.ac.ir/faculties/asadin

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصيلي

 

 • دانشجوي دكتراي تخصصي سالمند شناسي دانشگاه UPM مالزي، 1386
 • دكتراي تخصصي مديريت آموزشي، دانشگاه AUH، 1383، ارزيابي نشده
 • كارشناسي ارشد مديريت پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1375
 • كارشناسي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1371

 

پايان نامه هاي گذرانده شده

 

 • تجارب سالمندان از سوء استفاده و بدرفتاری و فاکتورهای موثر بر آن،استاد راهنما پروفسور تنگکو آیذن 
 • بررسي مطالعات تطبيقي نحوه پذيرش دانشجويان علوم پزشكي در كشورهاي منتخب، استاد راهنما خانم دكتر ارشدي
 • بررسي نحوه ارزشيابي پرسنل پرستاري در بيمارستانهاي سمنان، استاد راهنما خانم دكتر محفوظ پور

 

سمت هاي اجرايي

 

 • كميته علمي كنگره جراحان قلب پرستاري جراحي، 1384 - ...
 • دبير پرستاري كنگره سراسري تازه‌هاي قلب و عروق انجمن آرترواسكلروز، 1384 - ...
 • كميته اجرايي سمينار بين المللي استئوپروز مركز تحقيقات غدد درون ريز، 1383 - ...
 • دبير اجرايي همايش سراسري پرستاري ايران سال 1400 دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1383 - ...
 • دبير پرستاري پنجمين كنگره سراسري تازه‌هاي قلب و عروق انجمن آرترواسكلروز، 1382 - ...
 • دبير كميته پرستاري انجمن آترواسكلروز، 1382 - تاکنون
 • پايگاههاي پرستاري معاونت سلامت وزارت بهداشت، 1381 - ...

 

عضويت در مجامع علمی- حرفه ای

 

 • عضو انجمن طب سالمندی آمریکا
 • عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي جراحي 1385-1387
 • عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده 1385-1387
 • عضو انجمن پرستاري قلب انگلستان، 1380 – 1384
 • دبير كميته پرستاري انجمن آترواسكلروز ايران، 1382 – تاکنون
 • مسئول واحد آموزش جمعيت اسلامي پرستاران، 1380 – تاکنون

 

راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي

 

 • بررسي اختلال عملكرد جنسي و ارتباط آن با افسردگي و پارامترهاي بيوشيميايي خون در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن، قاسم موسوي، ، ارشد پرستاري1387
 • بررسي تا ثيرپي گيري تلفني بر تداوم درمان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن، سميه مولايي، 1386، ارشد پرستاري
 • بررسي تأثير توانبخشي فاز 1 بر اضطراب بيماران CABG، منيره اسدي، 1385، ارشد
 • تعيين سبك زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد، متعارفي، 1384، ارشد
 • بررسي نيازهاي آموزش تكنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشكي مركز اورژانس تهران – در ارتباط با احياء قلبي ريوي در سال 1384، مصطفي هاديپور، 1384، ارشد آموزش

 

طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب

 

 • بررسي مقايسه كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با همودياليز و دياليز صفاقي
 • بررسي كيفيت زندگي كاري و بهره وري پرستاران بالين و ارتباط آنها با يكديگر،
 • بررسي تأثير آموزش تن آرامي بر سردردهاي ميگرني، به اتمام رسيده، مجري
 • بررسي تأثير آموزش بر تداوم تزريق اينترفرون و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به هپاتیت ، به اتمام رسيده، مجري
 • بررسي مقايسه كيفيت زندگي بيماران تحت عمل PTCA، CABG در دانشگاه علوم پزشكي تهران، به اتمام رسيده، مجري
 • بررسي تأثير ورزش بر كيفيت زندگي بيماران CHF، در دست اجرا، مجري

 

ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر

 

Detection and management of elder abuse, 19 IAGG, July 2009, Paris

Perception of elder abuse among Men, March 2009, University putra

malaysia, Presenter

 • کنگره بین المللی انکولوژی و خون، 1388 ، تهران، سخنرانی
 • اولین سمینار تازه های مراقبت پرستاری در اورژانسهای جراحی شکم و لگن، 1388، سخنرانی
 • دومین کنگره بین المللی نارسایی قلب، 1388 سخنرانی 
 • یازدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق، 1388 سخنرانی
 • سومين كنگره بين المللي جراحي عروق و تروما ، تهران ، 1387 ، سخنراني
 • شانزدهمين كنگره قلب و عروق ايران ، انجمن قلب، تهران، 1387، سخنراني
 • دهمين كنگره تازه هاي قلب و عروق ، انجمن اترواسكلروز ايران ، تهران ، 1387 ، سخنراني
 • كنگره سي ام ساليانه جامعه جراحان، پرستاري جراحي اعصاب، ایران، تهران، 1385، سخنرانی
 • بيست و نهمين كنگره ساليانه جامعه جراحان ايران، مراقبت در جراحي اعصاب، ایران، تهران، 1384، سخنرانی
 • اولين سمينار بين المللي پيشگيري، تشخيص و درمان استئوپروز، ...، ایران، تهران، 1383، سخنرانی
 • چهاردهمين كنگره انجمن قلب ايران با همكاري انجمن قلب بريتانيا، ...، ایران، تهران، 1383، سخنرانی
 • اولين كنگره بين المللي بيماريهاي ريوي، ...، ایران، تهران، 1382، سخنرانی
 • سومين كنگره علمي انجمن جراحان قلب ايران، ...، ایران، تهران، 1382، سخنرانی
 • يازدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، ...، ایران، تهران، 1381، سخنرانی
 • دوازدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي، ...، ایران، تهران، 1380، سخنرانی
 • نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، ...، ایران، تهران، 1380، سخنرانی
 • هفتمين كنگره سراسري تازه‌هاي قلب و عروق، آموزش، ایران، تهران، 1384، سخنرانی
 • اولين همايش كشوري ايدز پيشگيري تا نوتواني، ...، ایران، تهران، ...، سخنرانی
 • همايش سراسري پرستاري ايران سال 1400، اشتغال در پرستاري، ایران، تهران، 1383، سخنرانی
 • پنجمين كنگره سراسري  تازه‌هاي قلب و عروق، ريسك فاكتورهاي CAD، ایران، تهران، 1382، سخنرانی
 • همايش مواجهه با بلاياي طبيعي، ترياژ، ایران، تهران، 1381، سخنرانی
 • چهارمين كنگره سراسري  تازه‌هاي قلب و عروق، كنترل عوامل خطرساز CAP، ایران، تهران، 1380، سخنرانی
 • هپاتيت، پيشگيري و درمان، آموزش و هپاتيت، ایران، تهران، 1380، سخنرانی

  

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي و خارجی

 

The assessment of education effect on quality of life in patients under PD , Feron treatment, Monthly Hepatitis, 2010
 
Detection and management of elder abuse, JNHA, 2009

 • کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی مراجعه کننده به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، نشریه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اردیبهشت 1388
 • کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یکدیگر، پژوهش پرستاری
 • تأثير برنامه بازتواني قلبي فاز 1 بر ميزان اضطراب بيماران نامزد جراحي باي‌پس عروق كرونر،حیات، 1387
 • بررسي اثر آموزش بر بهبود كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با پي دي فرون ، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، پاييز 1386   
 •  تاثير روزه‌داري اسلامي ماه رمضان بر وزن و فشار خون دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد، سال ششم، شماره 14، پاييز و زمستان 1379، 80
 • رعايت حقوق بيماران در زمينه رضايت قبل از عمل جراحي، مجله علوم پزشكي اردبيل، شماره 7، 1384، نویسنده سوم
 • بررسي تأثير تن آرامي بر ميگرن، مجله علوم پزشكي سمنان، شماره 1، 1380، نویسنده دوم

 

كتابها

 

       .       اصول و مهارت‌هاي باليني پرستاري تايلور، انتشارات انديشه رفيع، 1385، ترجمه
               فرهنگ جامع داروهاي ژنريك، انتشارات انديشه رفيع، 1385، تآلیف

·        هندبوك پرستاري داخلي – جراحي، انتشارات انديشه رفيع، 1384، ترجمه

·        پرستاري مراقبتهاي ويژه، انتشارات انديشه رفيع، 1384، تآلیف

·        درسنامه جامع پرستاري مجموعه سؤالات، انتشارات انديشه رفيع، 1384، تآلیف

·        پرستاري غدد، انتشارات سالمي، 1383، ترجمه

·        روش تحقيق در پرستاري، انتشارات انديشه رفيع، 1383، ترجمه

·        پرستاري بهداشت جامعه، انتشارات انديشه رفيع، 1383، تآلیف

·        فرآيند يادگيري و اصول آموزش به بيمار، انتشارات بشري، 1383، تآلیف

·        درسنامه جامع پرستاري، انتشارات انديشه رفيع، 1383، تآلیف

·        بهداشت مادران و نوزادان، انتشارات بشري، 1382، تآلیف

·        درسنامه جامع پرستاري (خلاصه دروس)، انتشارات انديشه رفيع، 1382، تآلیف

·        مراقبت از بيمار در پرتونگاري، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1381، ترجمه

·        بهداشت روان (1)، انتشارات بشري، 1379، تآلیف

·        بهداشت روان (2)، انتشارات بشري، 1379، تآلیف

       .      فرآيند يادگيري و اصول آموزش به بيمار، انتشارات بشري، 1379، تآلیف

 

 

سایر موارد

 

 • پوستر ,ECG 1386
 • پوستر آموزشي CPR، 1382