معرفی لینک های مفید
 
انجمن افتخاری روفیدا
بعنوان شعبه ای از 
Sigma Theta Tau International
Rufaida Honor Society
دانشکده های پرستاری  و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل لیست و ادرس وب سایت
لیست ژورنال های ISI لینک جستجوی ژورنال های ISI
بازنگری کشوری دوره پرستاری Nursing Reform
شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران
هم اندیشی و نظریه پردازی حرفه ای
در پرستاری و مامایی
nmtd.tums.ac.ir/default.aspx
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ic.tums.ac.ir
کنگره های بین المللی پرستاری در سال 2011 و 2012
شبکه بین المللی آموزش دکترای پرستاری
سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران
انجمن علمي پرستاري ايران
پایگاه اطلاع رسانی پرستاری www.Nurseblog.ir
جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
بانك اطلاعات مشكلات اجتماعي ايران
بانك اطلاعات جهاد دانشگاهي
موتور جستجوگر ايران، پارسيك
موتور جستجوگر ايران، جاماسپ
بانك اطلاع رساني پزشكان ايران
بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان
انستيتوي ملي سلامت
كتابخانه بين المللي پزشكي(NLM)
سازمان بهداشت جهاني
سايت اطلاع رساني مد اسكيپ
مركز پرستاري
دانشيار
مركز كنترل و پيشگيري بيماريهاي امريكا
مقالات
مركز بيومديكال
شوراي بين المللي پرستاران
انجمن پرستاري امريكا
انجمن پرستاري كانادا
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران
اداره سازمان جهانی بهداشت در ایران
مجلات رايگان علوم پزشکی
خبرگزاري دانشچويان ايران
خبرگزاري قرآني ايران
مؤسسه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران
انتشارات بشری _ معرفی کتب علوم پزشکی در کشور Mspc
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
T.U.M.S E-Learning System
سیستم شعاع
پژوهشیار http://research.tums.ac.ir/
فعالیت های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی Scientific Activities
کتابخانه دیجیتال Digital Library
پایگاه اطلاع رسانی ICNP www.icnp.ir