دوره كارشناسي ارشد

رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان

 

نام و تعريف رشته

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 NeonataI Intensive Care Nursing ( M.SC)

تعريف رشته : پرستاري مراقبت هاي ويژه يك شاخه اختصاصي از رشته پرستاري است كه از طريق بهينه سازي مراقبت هاي پرستاري از نوزادان بد حال و یا نارس  نيازمند به مراقبت هاي ويژه و خانواده آنان  ، تقويت مباني مديريتي ، آموزشي ، پژوهشي ، اخلاق و رفتار حرفه اي ، موجبات مراقبت پرستاري ، كاهش مرگ و مير و عوارض بيماري در بخش هاي ويژه نوزادان  را فراهم مي سازد .

 

ارزش ها  حاکم  بر رشته ( Values )

دانش آموختگان این رشته با تکیه بر رعایت عدالت و ارزش های اخلاقی و اسلامی ، حفظ کرامت و شان والای انسانی ، عدالت اجتماعی ، انسان گرایی ، ارج نهادن به کارکنان ، مسئولیت پذیری ، صداقت علمی و حرفه ای ، تعهدپذیری ، کار گروهی ، نوآوری ، احترام به بیماران و خانواده های آنان و مسئولیت در قبال کارکنان در جهت تامین ، حفظ و ارتقا سلامت  نوزادان کشور تلاش می نمایند.

 

چشم انداز ( Vision )

انتظار می رود  همگام با گسترش بخش های مراقبت ویژه نوزادان در سطح کشور طی ده سال آینده ، این موارد به دنبال تربیت چنین دانش آموختگانی میسر گردد.

1-  ارتقا دانش و مهارت پرستاران بخش های مراقبت ویژه نیز به سطح قابل قبول در کل کشور بر اساس استانداردهای جهانی به عنوان بهترین در سطح منطقه

2-  بهبود وضعیت مراقبت پرستاری ویژه نوزادان با بهره گیری از ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی بر محور خانواده

3-  اختصاص سهم قابل توجهی در ارائه نظام سلامت توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در ارتقا شاخص های بهداشتی وکاهش میزان مرگ و میر نوزادان در کشور

رسالت رشته Mission) )

رسالت رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان  عبارت از كاهش مرگ و مير و عوارض  نوزادان بستري در بخش هاي ويژه و گسترش ساختاري در ارتقاء روند مراقبت هاي پرستاري و تربيت دانش آموختگاني كارآمد با توانائيها و فراتوانائيهاي لازم مي باشد .

 

 اهداف كلي رشته ( Aims )

هدف كلي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه  نوزادان  ، تربيت دانش آموختگاني است كه داراي دانش ، نگرش و  توانمندی های لازم در زمينه حوزه كاري اصلي ( مراقبت از نوزادان نارس و بدحال ) و توانایي ها و فراتوانایي هاي لازم ( رفتار حرفه اي ، مهارت هاي ارتباطي ، فناوري اطلاعات ،    خودآموزي  مادام العمر ، پژوهش ، مديريت و ارتقاء كيفيت ، حل مسئله، مستند سازی و ... ) بصورت ذيل باشند :

1–  دانش پرستاري

2– ارتقاء نگرش و عملكرد لازم در مورد مراقبت از نوزادان نارس و یا بد حال

3 – ارتقاء مهارت هاي ارتباطي و مهارت هاي ميان فردي و درون گروهي بهينه در دانش آموختگان

4 – ارتقاء نگرش و مهارت هاي لازم در مورد رفتار حرفه اي

5 – ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمينه پژوهش هاي كاربردي

6 – ارتقاء دانش ،  توانمندی ، نگرش و حمايت لازم در مورد فناوري اطلاعات ( ICT,IT ) ومستند سازی

7 -  ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمينه كاربرد مديريت ، برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با  نوزادان نارس و یا بدحال

8 – ارتقاء فراتوانايي خودآموزي مادام العمر از طريق تقويت و ممارست مهارتهاي خود ارزيابي و ارتقاء خود

9 – ارتقاء فراتوانايي نقد خلاقانه و حل مساله در شرايط بحراني

نقش هاي دانش آموختگان ( Role Definition )

دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي مراقبتي ، آموزشي ، پژوهشي و مديريتي مي باشند.

وظايف حرفه اي دانش آموختگان ( Task Analysis )

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مراقبتي و حمایتی

-     ارائه ماهرانه مراقبت هاي پرستاري و اجراي مداخلات لازم پرستاري جهت نوزادان نيازمند به مراقبت هاي ويژه با رویکرد سلامت جسمی و روانی نوزاد و خانواده آنها

-   ارائه همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه شیرخواران در بخش مراقبت ویژه با رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی آنان

-         انجام ارزيابي هاي لازم ( غير تهاجمي ) و كمك در انجام ارزيابي هاي تهاجمي در  نوزادان بستري در بخش هاي ويژه

-         تفسير و تحليل داده هاي جمع آوري شده در مورد نوزادان  نيازمند به مراقبت هاي ويژه

-         ارائه سیستم حمایتی از خانواده نوزاد در معرض خطر

-         ایجاد ارتباط مناسب و موثر با نوزاد و خانواده و دیگر افراد گروه مراقبتی

   

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش آموزشي

-         روزآمد نمودن مستمر دانش ، نگرش و مهارت با استفاده از روش هاي متداول آموزش مداوم

-         آموزش به ساير دست اندر كاران در امر مراقبت هاي نوزادان در بخش ویژه

-         ارائه آموزش هاي لازم و مشاوره های مراقبتی به خانواده های نوزادان در بخش هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان

-         ارائه طرح ترخیص نوزاد با رویکرد تکامل نوزاد

-         آموزش و تدوام سیستم حمایتی به خانواده های نوزادان در معرض خطر در شرایط سرپایی و مراقبت فوری

-         تدریس دروس نظری و عملی دروس مرتبط

-         مشارکت در تدوین دوره های کوتاه مدت آموزشی و دستورالعمل های مرتبط

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش پژوهشي

-         طراحي و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد مشكلات و چالش هاي موجود  مرتبط با نوزادان و پری ناتالوژی

-         توليد شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت از نوزاد

-         انجام پروژه هاي مشترك با ساير مراكز و توليد ارائه شواهد قابل تعميم به كل كشور

-         ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقات موجود در داخل و خارج از كشور در زمينه مراقبت هاي نوزادان و پری ناتالوژی

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مديريتي

-         تحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به نوزادان نارس و یا بدحال در بخش هاي ويژه

-         بهينه نمودن روند ارائه خدمات  پرستاري  به  نوزادان نارس  و یا بدحال و خانواده آنان از طريق طراحي و اجراي مداخلات

-     بكارگيري ابزارها و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاري و كاهش ميزان مرگ و مير ، عوارض و ناخوشي  و بهبود تکامل نوزادان نارس و یا بدحال

-     ارائه مشاوره به مديران و سياست گذاران نظام سلامت در زمينه تصميم سازي هاي مرتبط با    بخش هاي ويژه و نوزادان نارس و یا بدحال

-         فراهم نمودن زمينه همكاري موثر و متقابل بصورت يك گروه منسجم  بين همكاران شاغل در بخش و گروه پریناتالوژی

 

شرايط و نحوه پذيرش در رشته

پذیرش دانشجو در این مقطع تابع ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. علاوه برصلاحیت عمومی و سلامت جسمانی دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری از دانشگاه های مورد تایید جهت شرکت در آزمون  ورودی الزامی می باشد.

 

 

 

مواد امتحانی و ضرائب آن

ردیف

مواد امتحانی

ضريب

1

پرستاری کودکان ( کودک سالم وبیمار )

3

2

پرستاری مراقبت های ویژه

2

3

بهداشت مادران و نوزادان

2

4

برنامه کشوری شیر مادر ، احیا نوزاد ، واکسیناسیون و ارتقا سلامت مادر و نوزاد

1

5

زبان انگلیسی

2

 

شرايط لازم جهت راه اندازي رشته :

مطابق ضوابط و دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي مي باشد راه اندازی این رشته تنها در دانشگاه هایی که تربیت دستیار رشته فوق تخصصی نوزادان را داشته امکان پذیر می باشد.

رشته هاي مشابه در خارج كشور :

در کشور های امریکا ، کانادا ، انگلستان ، استرالیا و ..... دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان  و به صورت پرستار بالینی مراقبت ویژه نوزادان 

(Neonatal Clinical Nurse Practitioner ) ( NCNS)  وجود دارد .

  

رشته هاي مشابه در داخل كشور :

تاکنون رشته مشابه و موازی با این مقطع وجود ندارد

موارد ديگر : ندارد

 

مشخصات دوره

نام رشته : كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

NeonataI Intensive Care Nursing ( M.SC)

طول دوره و ساختار آن : مطابق آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی     می باشد.

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس پايه

7

دروس اختصاصی – اجباری – (core)

21

پایان نامه

4

جمع

32

 

 

 

جدول الف – دروس کمبود یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

نام درس

تعداد واحد

رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

آمار و روش تحقیق پیشرفته

3

جمع

4

 

جدول ب – دروس پایه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

نام درس

تعداد واحد

مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

3

نظریه ها و مفاهیم پیشرفته پرستاری نوزادان

2

اصول مدیریت و نظریه های رهبری

2

جمع

7

 

جدول ج – دروس اختصاص – اجباری  (core) و کارآموزی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

نام درس

تعداد واحد

آناتومی و فیزیولوژی نوزادان

2

فیزیوپاتولوژی نوزادان *

2

داروشناسی بالینی نوزادان

2

اصول مراقبت های پرستاری نوزادان ( 1 )

3

اصول مراقبت های پرستاری نوزادان ( 2 )

4

اصول مراقبت های پیشرفته  پرستاری نوزادان ( 1 )

4

اصول مراقبت های پیشرفته  پرستاری نوزادان ( 2 )

4

پایان نامه

4

جمع

25

 

* این درس می تواند به صورت پیش نیاز یا همزمان با آناتومی و فیزیولوژی نوزادان ( کد 06 ) ارائه شود.