معاونت آموزشی 
 

دکتر هومن شهسواری 

 


معاون آموزشی : دکتر هومن شهسواری  ، داخلی 127
آدرس ایمیل : h_shahsavari@sina.tums.ac.ir


مدیر امور آموزشی :خانم دکتر معصومه ذاکری مقدم
شماره تماس : 148 یا 401

مسئول دفتر : خانم فرحناز رییسی   ، داخلی 126
تلفن مستقیم  : 66420739
آدرس ایمیل:  fnm- educational@tums.ac.ir

وقت ملاقات با معاونت آموزشی : همه روزه با هماهنگی قبلی، و روزهای یکشنبه ساعت 15- 13