معاونت آموزشی

معاون آموزشی : دکتر هومن شهسواری ، داخلی 127 آدرس ایمیل : h_shahsavari@sina.tums.ac.ir مدیر امور آموزشی :خانم دکتر معصومه ذاکری مقدم شماره تماس : 148 یا 401 مسئول دفتر : خانم فرحناز رییسی ، داخلی 126 تلفن مستقیم : 66420739 آدرس ایمیل: fnm- educational@tums.ac.ir وقت ملاقات با معاونت آموزشی : همه روزه با هماهنگی قبلی، و روزهای یکشنبه ساعت 15- 13